การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในอดีตเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในวงแคบ  โดยคอมพิวเตอร์สามารถส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ หากันได้ในระยะใกล้ๆ กันเท่านั้น  ต่อมาได้ถูกพัฒนาให้มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้น  โดยมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน  ทำให้ผู้ใช้ทั่วมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสารและใช้สารสนเทศร่วมกันได้  ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททั้งต่อบุคคล  องค์กร  บริษัท  หน่วยงานต่างๆ  ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารถือว่ามีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ  อินเทอร์เน็ต  รวมถึงเครือข่ายไร้สายต่างๆ ดังนั้น  การเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล  และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจ  เพื่อพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisements

11 Responses

 1. ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและสำคัญต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต มีความสําคัญมากต่อชีวิตประจําวัน เพราะสามารถส่งข้อมูลและสื่อสารหากันได้อย่างรวดเร็ว

 3. ในปัจจุบันเราสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์สื่อสารติดต่อกันได้อย่ารวดเร็ว และเพื่อพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. สามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วและสะดวกต่อการทำงาน เพราะมีความสำคัญมากต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก

 5. ปัจจุบันนี้ได้มีอินเตอร์เน็ตช่วยให้มีความรู้กว้างขึ้นและทำให้การสื่อสารหรือการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆก็สะดวกรวดเร็วและถือว่าเป็นสิ่งๆหนึ่งที่จำเป็นมากในปัจจุบันนี้

 6. ถึงแม้การสื่อสารข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะมีความสะดวกรวดเร็ว แต่เราก็ไม่ควรละทิ้งการสื่อสารแบบเก่าๆที่เคยมีมาเนิ่นนาน เช่นการเขียนจดหมายที่ปัจจุบันมีการใช้อีเมล์แทน เพราะการอนุรักษ์จดหมายให้คงไว้เพื่อเป็นสิ่งที่ให้ลูกหลายเราได้ใช้ศึกษาอาจจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้จากรากฐานความรู้เดิมที่เคยมีมา เป็นสิ่งที่สมควรที่จะรักษาเอาไว้เพื่อให้เราได้เห็นถึงพัฒนาการของการสื่อสารว่ามีรูปแบบอย่างไร

 7. ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารถือว่ามีความรวดเร็ว ละสะดวกสบายในด้านต่างๆ อีกอย่างเทคโนโลยีปัจจุบันนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียอีกด้วย

 8. ในปัจจุบันเราสามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วและ

  เทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก !!!

 9. ผมคิดว่าเทคโนโลยีนี้ควรจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญมนุษย์เราอย่างมาก

 10. แต่ก่อนเทคโนโลยีสามารถติดต่อสื่อสารกันภายในวงแคบเท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถสื่อสารกันได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้การติดต่อสื่อเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น สะดวกสบายขึ้น ^.^

 11. เมื่อในอดีตเทคโนโลยีไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันนี้การสื่อสารอยู่ในวงแคบๆเท่านั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารถือว่ามีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ที่สะดวกรวดเร็วเอามากๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: