1. ความรู้เบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การสื่อสารข้อมูลเป้นการถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความรู้สึกจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง  โดยอาศัยสื่อหรือเครื่องมือต่างๆ เป็นช่องทางในการสื่อสารเช่น  การสื่อสารด้วนท่าทาง  ถ้อยคำ  สัญลักษณ์  ภาพวาด  จดหมาย  โทรเลข  เป็นต้น  ต่อมาการสื่อสารข้อมูลได้พัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง  มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มา ประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  ทำให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสะดวก  รวดเร็ว  รวมทั้งได้รับข่าวสารทันเหตุการณ์

Advertisements

15 Responses

 1. เราสามารถดูข่าวสารทางคอมพิเตอร์ได้และรวดเร็วทันเหตุทุกอย่าไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศหรือนองประเทศ
  และยังสามารถแรกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคนอื่นได้

 2. การสื่อสารเป็นการถ่ายทอดความรู้และความคิดหรือเครื่องมื่อต่างๆเป็นช่องทางการสื่อสารได้และมีการนำเคื่องมือเทคโนโลยีมาประยุกค์ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ด้วย

 3. เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากในการที่จะทำการสนทนาแบบมีเทคโนโลยีซึ่งอาจจะตอบสนองถึง ผลค่าด้าน บวกอีกมากค่ะ

 4. การสื่อสารข้อมูลจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง ต้องลใช้เวลานาน
  ต่อมาการสื่อสารข้อมูลได้พัฒนาและก้าวหน้านำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

 5. การสื่อสารข้อมูลเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณมีการพัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบัน สมัยก่อนการติดต่อสื่อสารอาจทำโดยการส่งจดหมาย หรือติดต่อกันผ่านทางนกพิราบซึ่งการติดต่อกันแบบนี้ต้องใช้เวลาเนิ่นนาน แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปโลกของเราก็เกิดการพัฒนาจนทำให้เกิดการสื่อสารรูปแบบใหม่ขึ้นในที่นี้คือการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้มีความรวดเร็ว สะดวกสบายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการดำเนินชีวิต

 6. การสื่อสารในยุคปัจจุบันมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  เพราะการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประหยัดเวลา และทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย

 7. เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ก้าวหน้าไปมากและมีการนำเข้าไปใช้ช่วยในด้านต่างๆแต่ว่าจะต้องมีความรู้ในการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเพื่อที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพที่ดีและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

 8. มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มา ประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทำให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งได้รับข่าวสารทันเหตุการณ์

 9. เราสามารถดูข่าวสารทางคอมพิเตอร์ได้และรวดเร็วทันเหตุทุกอย่าไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศหรือนองประเทศ
  และยังสามารถแรกเปลี่ยนความคิดเห็นจการสื่อสารข้อมูลจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง ต้องลใช้เวลานาน
  ต่อมาการสื่อสารข้อมูลได้พัฒนาและก้าวหน้านำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

  ากคนอื่นได้

 10. การสื่อสารข้อมูลจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง ต้องใช้เวลานาน
  ต่อมาการสื่อสารข้อมูลได้พัฒนานำเทคโนโลยีมาใช้และเป็นผลดีต่อมนุษย์เรามากๆด้วย

 11. เราสามารถดูข่าวสารทางคอมพิเตอร์ได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ทุกอย่าไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศหรือต่างประเทศค่ะ!!

 12. เราสามารถดูข่าวทางคอมพิวเตอร์และหนังสือพิมพ์ได้ทุกอย่างนอกประเทศและในประเทศแล้วแบ่งปันความคิดกันได้ด้วย

 13. การสื่อสารสมัยก่อนอาจจะช้ามากกว่าสมัยนี้

  แต่การสื่อสารสมัยนี้สามารถทำอะไรได้มากกว่าสมัยก่อนมาก

 14. การสื่อสารข้อมูลจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง ต้องลใช้เวลานาน
  ต่อมาการสื่อสารข้อมูลได้พัฒนาและก้าวหน้านำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

 15. การสื่อสารสมัยก่อนช้ามาก จึงทําให้การสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะการสื่อสารในปัจจุบันรวดเร็วมากและก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: