2.การสื่อสารข้อมูล

ในปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลมีบทบาทและความสำคัญที่ได้พัฒนาเผยแพร่ ข้อมูลไปยังผู้ใช้โดยส่งผ่านสื่อกลางต่างๆ ซึ่งสื่อกลางแต่ละแบบก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป

การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จะมีสื่อกลางสำหรับเชื่องโยงสถานีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน  เพื่อเป็นตัวกลางให้ผู้ส่งข้อมูลทำการส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้สื่อกลางการสื่อสารข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้

2.1 สื่อกลางทางกายภาพ (Physical media)
2.2 สื่อกลางไร้สาย (Wireless media)


(twisted pair)

Advertisements

12 Responses

 1. การสือสารข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ส่งโดไปถึงผู้รับได้โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลและยังเป็นการส่งข้อมูลให้กันด้ยความรวดเร็วสะดวกสบาย

 2. ในปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลมีบทบาทและความสำคัญที่ได้พัฒนาเผยแพร่ ข้อมูลไปยังผู้ใช้โดยส่งผ่านสื่อกลางต่างๆสื่อกลางแต่ละแบบก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป
  เช่นการสื่อสารข้อมูล สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล สื่อกลางไร้สาย

 3. ในปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลมีบทบาท

  การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ

  สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นตัวกลางให้ผู้ส่งไปยังผู้รับได้สื่อกลางการสื่อสารข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  2.1 สื่อกลางทางกายภาพ (Physical media)
  2.2 สื่อกลางไร้สาย (Wireless media)

 4. การสือสารข้อมูลมีบทบามมากมายที่เราเห็นเราทำอยู่ทุกวันโดยผ่านที่สื่อต่างๆ บทบาทต่างๆมีหน้าที่ต่างกัน เช่นสื่อสารการส่งข้อมูล สื่อสารสนทนาเล่นกับเพื่อน สื่อการการสื่อสารข้อมูลแบ่งออกเป็น
  2 ประเภทดั้งนี้
  1.สื่อสารแบบทางกายภาพ
  2.สื่อสารไร้สาร

 5. การสื่อสารข้อมูล คือ การถ่ายโอนข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังผู้ส่งและผู้รับ สามารถเชื่อมต่อกันได้รวดเร็วและสะดวก

  สื่อการการสื่อสารข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  1.สื่อกลางทางกายภาพ
  2.สื่อกลางไร้สาย

 6. การสื่อสารข้อมูลมีหลายรูปแบบ เราควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนำมาใช้ และสอดคล้องกับงบประมาณที่มี เพราะหากว่าเราเลือกการสื่อสารที่ไม่ตรงต่อความต้องการ ผลเสียต่างๆย่อมถาโถมเข้ามา เราควรที่จะวางแผนก่อนที่จะทำอะไร คิดก่อนทำไม่ใช่ทำก่อนคิด !!!!!

 7. การสื่อสารข้อมูลมีหลายรูปแบบ ทั้งทางกายภาพ และ ทางไร้สาย ซึ่งเป็นสื่อกลางในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ซึ่งแต่ละแบบจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป

 8. ในปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลมีบทบาทและความสำคัญที่ได้พัฒนาเผยแพร่ ข้อมูลไปยังผู้ใช้โดยส่งผ่านสื่อกลางต่างๆสื่อกลางแต่ละแบบก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป
  เช่นการสื่อสารข้อมูล สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล สื่อกลางไร้สายการสื่อสารข้อมูลมีหลายรูปแบบ เราควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนำมาใช้ และสอดคล้องกับงบประมาณที่มี เพราะหากว่าเราเลือกการสื่อสารที่ไม่ตรงต่อความต้องการ ผลเสียต่างๆย่อมถาโถมเข้ามา เราควรที่จะวางแผนก่อนที่จะทำอะไร คิดก่อนทำไม่ใช่ทำก่อนคิด !!!!!

 9. ในปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลมีบทบาทและความสำคัญที่ได้พัฒนาเผยแพร่ ข้อมูลไปยังผู้ใช้โดยส่งผ่านสื่อกลางต่างๆสื่อกลางแต่ละแบบก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป

 10. การสือสารข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ส่งไปถึงผู้รับได้โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย!!

 11. การสือสานข้อมูลไปไห้ยังอีกคนไปทางคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางนำส่งไปไห้อีกคนได้อย่างรวดเร็ว

 12. ในปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลมีบทบาท

  การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ

  สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นตัวกลางให้ผู้ส่งไปยังผู้รับได้สื่อกลางการสื่อสารข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  2.1 สื่อกลางทางกายภาพ (Physical media)
  2.2 สื่อกลางไร้สาย (Wireless media)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: