กิจกรรมที่ 2

หลังจากนักเรียนได้ชม VDO รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้ว  นักเรียนคิดว่าการเชื่อมต่อแบบใดที่ได้รับความนิยมในการเชื่อมต่อชุด คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

Advertisements

64 Responses

 1. คิดว่า การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล เพราะส่วนมากร้านเกมส์ และ คอมโรงเรียนต่างๆ น่า จะ ใช้ แบบ นี้ คับ

 2. ผมคิดว่า การเชื่อมต่อแบบระบบสลับสายขอมูล ครับ

 3. คิดว่าเป็นการเชื่อมต่อด้วยระบบผสมผสานหรือแบบไร้สายค่ะ

 4. คิดว่าน่าจะเชื่อมโยงแบบสายข้อมูล เพราะว่า สะดวกสบายมากกว่า และยังใช้งานได้ดีและถนัด

  และยังใช้งานได้ทันใจ เหมือนที่พงษ์พิสุทธิ์เสนอความคิด

 5. การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล
  เพราะ เป็นวิธีการต่อขยายระบบโดยใช้ระบบง่าย ๆ ที่ใช้มือช่วย ระบบสลับสายข้อมูลทำหน้าที่เหมือนชุมสายโทรศัพท์ระบบเก่า ที่ต้องมีพนักงานรับโทรศัพท์คอยสลับสายให้ใช้งานตามความต้องการ ส่วนมากคนน่าจะนิยมใช้กันค่ะ

 6. แบบบัส (Bus Network) เพราะ
  เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์โดยใช้สายวงจรเดียว ซึ่งอาจจะเป็นสายเกลียวคู่สายโคแอกเชียล หรือ สายใยแก้ก็ได้ สัญญาณสามารถสื่อสารได้ 2 ทางในเครือข่ายโดยมีซอฟต์แวร์คอยช่วยแยกว่าอุปกรณ์ใดจะเป็นตัวรับข้อมูล หากมีคอมพิวเตอร์ตัวใดในระบบล้มเหลวจะไม่มีผลต่อคอมพิวเตอร์อื่น อย่างไรก็ตามช่องทางในระบบเครือข่ายแบบนี้สามารถจัดการรับข้อมูลได้ครั้งละ 1 ชุดเท่านั้น ดังนั้นจึงเกิดปัญหาการจราจรของข้อมูลได้ในกรณีที่มีผู้ต้องการใช้งานพร้อมกัน โทโปโลจีแบบนี้นิยมใช้ในวงแลน

 7. แบบWireless LANเพราะผมคิดว่าโน๊ตบุ๊กเป็นของปกพาไปที่ต่างๆก็ควรใช้เน็ตแบบไร้สายWireless LANเพราะไม่ว่าอยู่ที่ไหนหรือมีสิ่งกีดขวางมันก็ส่งสันยานได้ผมจึงคิดว่าเน็ตแบบนี้ทะลุกำแพงยังได้ผมจึงคิดว่าเน็ตแบบนี้มันจะมีคนใช้เยอะเพราะมันมีความสามารที่จะส่งสัญญาณได้ไม่ว่าที่ไหนจึงต้องมีคนใช้

 8. ระบบสายสลับข้อมูล เพราะมีมากในปัจจุบันโดยเฉพาะที่ร้านอินเทอร์เน็ต และภายในโรงเรียน ซึ่งมีข้อดีตรงที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง

 9. ผมคิดว่าการเชื่อมต่อแบบ Hybrid คนคงจะใช้มากและเป็นที่นิยมเพราะเป็นการเชื่อมต่อที่ผสนผสานเครือข่ายย่อยเพราะผมคิดว่าในร้านคอมพิวเตอร์ก็คงจะใช้แบบนี้และเล่นได้หลายเครื่อง

 10. แบบ network topology bus คับ
  เห็นหลายที่ใช้แบบนี้กันคับ

 11. สายเชื่อมต่อกันหลายๆเครื่องโดยเครื่องแม่จะมีสายเดี่ยว
  เหมื่อนกับท่อน้ำตามบ้านเรื่อนแต่ไม่ซับซ่อนยมากนักแบบสายต่อสายหรือสายเดี่ยวแล้วแยกออกเพื่อในการเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูลเครื่องต่อเครื่องส่วนใหญ่จะใช้ในร้าน internet และ โรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์เยอะๆเพื่อในการเรียนกันได้อย่างรวดเร็ว

 12. ผมคิดว่า การเชื่อต่อสลับสาย น่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคปัจจุนี้ นะครับ ~

  เพราะสังเกตุได้จาก ร้านคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้น ใช้ระบบการเชื่อมต่อสลับสายซะส่วนใหญ่ โดยการเชื่อมต่อจากเครื่องแม่
  ไปยังเครื่องต่างๆภายในร้าน ~

  ดังนั้น ผมคิดว่า การเชื่อมต่อแบบสลับสาย น่าจะนิยมที่สุด ภายในปัจจุบันนี้ ครับ ~

 13. ผมคิดว่าประเภทประเภทของระบบเครือข่ายPeer To Peer
  แล้วการเชื่อมต่อแบบPeer To Peer
  สามารเอาข้อมูลเครื่องอื่นมาได้เวลาเราทำข้อมูลไว้อีกเครื่องแล้วเราเล่นอีกเครื่องมันจะเอางานมาได้ถ้าใช้ระบบPeer To Peer
  แต่ถ้าไม่ใช้ระบบนี้งานก็เอามาไม่ได้นอกจากนั่งเครื่องที่ทำแล้วร้านเกมส์คอมพิวเตอร์บางร้านก็ใช้ระบบPeer To Peer
  ทำให้ผมคิดว่าระบบPeer To Peer
  อาจมีคนใช้เยอะในปัจจุบัน

 14. การเชื่อมต่อแบบผู้ใช้หลายคนหลายช่องทาง
  ระบบมีผู้ใช้หลายคนขนาดเล็กที่อยู่บนไมโครคอมพิวเตอร์มีหลายระบบซึ่งเป็นระบบที่ใช้ได้หลายคน หลายงานมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีระบบปลอดภัยที่ดีอีกทั้งมีระบบเครือค่ายท้องถิ่นตามมาตรฐาน

 15. การเชื่อมต่อผ่านระบบแบบผู้ใช้หลายคนหลายช่องทาง ค่ะ เพราะระบบผู้ใช้หลายคนขนาดเล็กที่อยู่บนไมโครคอมพิวเตอร์มีหลายระบบ สามารถต่อเชื่อมขยายเข้ากับสถานีย่อยได้มาก เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกันได้ในราคาประหยัด มีซอฟต์แวร์สนับสนุนอยู่มาก
  ข้อเด่นของระบบผู้ใช้หลายคนในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ระบบปฎิบัติการยูนิกซ์ ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้ใช้งานพร้อมกันได้หลายคน หลายงาน มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์และซอฟต์แวร์ระบบสื่อสารไว้มาก มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี อีกทั้งมีระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่เชื่อมต่อตามมาตรฐานสากล ทำให้การทำงานของระบบประสบผลสำเร็จ

 16. การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล เพราะส่วนมากร้านเกมส์ และ คอมโรงเรียนต่างๆ แมเกระทั้งสำนักงาน

  ที่ต่างๆก็ใช้การต่อคอมพิวเตอร์ แบบเดียวกัน

 17. การเชื่อมต่อแบบระบบสลับสายขอมูล เป็นระบบที่ให้ผู้ใช้งานพร้อมกันได้หลายคน หลายงาน มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์และซอฟต์แวร์ระบบสื่อสารไว้มาก มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี อีกทั้งมีระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่เชื่อมต่อตามมาตรฐานสากล อีกทั้งสามารถใช้ได้หลายคน

 18. การเชื่อต่อสลับสาย น่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคปัจจุนี้
  เป็นวิธีการต่อขยายระบบโดยใช้ระบบง่าย ๆ
  ค๊าบบบบบบบบบบบ ผม..
  บะบ๊าย~~~~~~

 19. การเชื่อต่อสลับสาย น่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคปัจจุนี้

  การเชื่อมต่อแบบผู้ใช้หลายคนหลายช่องทาง
  ระบบมีผู้ใช้หลายคนขนาดเล็กที่อยู่บนไมโครคอมพิวเตอร์มีหลายระบบซึ่งเป็นระบบที่ใช้ได้หลายคน หลายงานมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีระบบปลอดภัยที่ดีอีกทั้งมีระบบเครือค่ายท้องถิ่นตามมาตรฐาน

 20. การเชื่อมต่อที่ใช้ในปัจจุบันที่นิยมน่าจะเป็นเครือค่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนมาก

 21. การเชื่อมต่อผ่านระบบแบบผู้ใช้หลายคนหลายช่องทาง ค่ะ เพราะระบบผู้ใช้หลายคนขนาดเล็กที่อยู่บนไมโครคอมพิวเตอร์มีหลายระบบ สามารถต่อเชื่อมขยายเข้ากับสถานีย่อยได้มาก เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกันได้ในราคาประหยัด มีซอฟต์แวร์สนับสนุนอยู่มาก
  ข้อเด่นของระบบผู้ใช้หลายคนในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ระบบปฎิบัติการยูนิกซ์ ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้ใช้งานพร้อมกันได้หลายคน หลายงาน มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์และซอฟต์แวร์ระบบสื่อสารไว้มาก มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี อีกทั้งมีระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่เชื่อมต่อตามมาตรฐานสากล ทำให้การทำงานของระบบประสบผลสำเร็จ

 22. แบบสลับสายข้อมูลหรือแบบไร้สาย เพราะ เป็นรูปแบบที่กำลังนิยมใน ปัจุบันกัน อย่างมากทั้งง่ายและสะดวก

 23. คิดว่า การเชือมต่อโดยสลับสายข้อมูล เพราะส่วนมากเค้าใช้กัน
  ค๊ะ

 24. ฉันคิดว่า การเชือมต่อโดยสลับสายข้อมูล
  ค๊ะ

 25. ผมคิดว่า การเชื่อมต่อแบบสลับสาย น่าจะมีคนใช้เยอะพอสมควร ทั้ง โรงเรียน ร้านเกมส์ ที่ทำงานของรัฐบาง กระทรวงต่างๆ ก็น่าจะใช้กันครับ

 26. คิดว่าน่าจะเป็นเชื่อมโยงแบบสายข้อมูล เพราะสะดวกสบายมากกว่า

 27. การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล ครับ เพราะใช้กันมาก เช่น ร้านเน็ต ค้ฟ

 28. น่าจะเป็นเชื่อมโยงแบบสายข้อมูล เพราะคิดว่าน่าจะสดวกมากกว่า คนใช้เยอะมากกว่า

 29. คิดว่า น่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายค่ะ
  ทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น

 30. คิดว่าน่าจะเชื่อมโยงแบบสายข้อมูล เพราะว่า สะดวกสบายมากกว่า ใช้งานได้ดีและถนัด กว่าอีกแบบครับ

 31. การเชื่อมต่อที่ได้รับความนิยมคือ การเชื่อมต่อแบบผู้ใช้หลายช่องทาง
  เพราะสามารถเชื่อมต่อขยายเข้ากับสถานีย่อยได้ เป็นระบบการใช้งานร่วมกันที่ได้ในราคาประหยัด

 32. คิดว่าน่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายรวดเร็วทันใจและสะดวกสะบายมากขึ้นค่ะ

 33. การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล เพราะน่าจะเป็นการเชื่อมต่อที่สะดวกสบายง่ายต่อการใช้งานค่ะ

 34. การเชื่อมต่อจากเครื่องตัวแม่ค่ะ

  เพราะการเชื่อมแบบนี้จะสามารถขยายไปยังเครื่องลูกๆ
  ได้อีกหลายเครื่องเหมาะสำหรับใช้ในรร.

 35. คิดว่า น่าจะการเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล เพราะว่า
  ที่ไหนเค้าก็ใช้แบบนี้กัน

 36. การเชื่อมต่อแบบไร้สายน่าจะเป็นที่นิยมในตอนนี้เพราะมีความสะดวกและไม่ยุ่งยากและสัญญาณสามารถไปได้ทุกที่ภายในบริเวณที่สัญญาณควบคุม ส่วนมากห้างสรรพสินค้าและสถานที่ราชการจะนิยมใช่

 37. การเชื่อมต่อแบบหลายฃ่องทางค่ะ เพราะคนเราชอบต่อแบบแตกต่างกันออกไป และแล้วแต่คนจะชอบต่อแบบไหนและปลอดภัยค่ะ

 38. โทโปโลยีแบบบัส (BUS)

  ข้อดี

  – ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวางสายสัญญาณมากนัก สามารถขยายระบบได้ง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งถือว่าระบบบัสนี้เป็นแบบโทโปโลยีที่ได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุดมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เหตุผลอย่างหนึ่งก็คือสามารถติดตั้งระบบ ดูแลรักษา และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ง่าย ไม่ต้องใช้เทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก

  ข้อเสีย

  – อาจเกิดข้อผิดพลาดง่าย เนื่องจากทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อยู่บนสายสัญญาณเพียงเส้นเดียว ดังนั้นหากมี สัญญาณขาดที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ก็จะทำให้เครื่องบางเครื่อง หรือทั้งหมดในระบบไม่สามารถใช้งานได้ตามไปด้วย

  – การตรวจหาโหนดเสีย ทำได้ยาก เนื่องจากขณะใดขณะหนึ่ง จะมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ที่สามารถส่งข้อความ ออกมาบนสายสัญญาณ ดังนั้นถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากๆ อาจทำให้เกิดการคับคั่งของเน็ตเวิร์ค ซึ่งจะทำให้ระบบช้าลงได้

 39. การเชื่อมต่อผ่านระบบแบบผู้ใช้หลายคนหลายช่องทาง เพราะระบบผู้ใช้หลายคนขนาดเล็กที่อยู่บนไมโครคอมพิวเตอร์มีหลายระบบ สามารถต่อเชื่อมขยายเข้ากับสถานีย่อยได้มาก เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกันได้ในราคาประหยัด มีซอฟต์แวร์สนับสนุนอยู่มาก

 40. ปัจจุบันนี้นิยมนำอุปกรณ์ WLAN ที่มาตราฐาน 802.11b ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา สถานที่สาธารณะ และกำลังแพร่เข้าสู่สถานที่พักอาศัยมากขึ้น มาตราฐานนี้มีระบบเข้ารหัสข้อมูลแบบ WEP ที่ 128 บิต

 41. การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล
  เพราะ เป็นวิธีการต่อขยายระบบโดยใช้ระบบง่าย ๆ ที่ใช้มือช่วย ระบบสลับสายข้อมูลทำหน้าที่เหมือนชุมสายโทรศัพท์ระบบเก่า ที่ต้องมีพนักงานรับโทรศัพท์คอยสลับสายให้ใช้งานตามความต้องการ ส่วนมากคนน่าจะนิยมใช้กันเพราะสังเกตุได้จาก ร้านคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้น ใช้ระบบการเชื่อมต่อสลับสายซะส่วนใหญ่ โดยการเชื่อมต่อจากเครื่องแม่
  ไปยังเครื่องต่างๆภายในร้าน

 42. หลังจากนักเรียนได้ชม VDO รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้ว นักเรียนคิดว่าการเชื่อมต่อแบบใดที่ได้รับความนิยมในการเชื่อมต่อชุด คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

 43. การเชื่อมต่อผ่านระบบแบบผู้ใช้หลายคนหลายช่องทาง ค่ะ เพราะระบบผู้ใช้หลายคนขนาดเล็กที่อยู่บนไมโครคอมพิวเตอร์มีหลายระบบ สามารถต่อเชื่อมขยายเข้ากับสถานีย่อยได้มาก เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกันได้ในราคาประหยัด มีซอฟต์แวร์สนับสนุนอยู่มาก
  ข้อเด่นของระบบผู้ใช้หลายคนในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ระบบปฎิบัติการยูนิกซ์ ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้ใช้งานพร้อมกันได้หลายคน หลายงาน มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์และซอฟต์แวร์ระบบสื่อสารไว้มาก มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี อีกทั้งมีระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่เชื่อมต่อตามมาตรฐานสากล ทำให้การทำงานของระบบประสบผลสำเร็จการเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล เพราะส่วนมากร้านเกมส์ และ คอมโรงเรียนต่างๆ แมเกระทั้งสำนักงาน

 44. ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบสลับสาย

  เพราะสะดวกและนิยมใช้กันมากในหมู่ร้านเกมส์

  หรือบริษัทย์ต่างๆ

 45. การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล
  เพราะ เป็นวิธีการต่อขยายระบบโดยใช้ระบบง่าย ๆ สามารถต่อเชื่อมขยายเข้ากับสถานีย่อยได้มาก เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกันได้ในราคาประหยัด มีซอฟต์แวร์สนับสนุนอยู่มากและในปัจจุบันโดยเฉพาะที่ร้านอินเทอร์เน็ต และภายในโรงเรียน ซึ่งมีข้อดีตรงที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง

 46. การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล
  เพราะ เป็นวิธีการต่อขยายระบบโดยใช้ระบบง่าย ๆ สดวกสบายมากกว่า

 47. ผมว่า หน้าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายดูแล้ว
  เหมือนใช้ระบบหลายคน คัฟ

 48. การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล
  เพราะ เป็นวิธีการต่อขยายระบบโดยใช้ระบบง่าย ๆ ที่ใช้มือช่วย ระบบสลับสายข้อมูลทำหน้าที่เหมือนชุมสายโทรศัพท์ระบบเก่า ที่ต้องมีพนักงานรับโทรศัพท์คอยสลับสายให้ใช้งานตามความต้องการ ส่วนมากคนน่าจะนิยมใคิดว่าน่าจะเชื่อมโยงแบบสายข้อมูล เพราะว่า สะดวกสบายมากกว่า และยังใช้งานได้ดีและถนัด

 49. หนูคิดว่าน่าจะเป็นการเชื่อมต่อ แบบไร้สาย ค่ะเพราะจะได้สะดวกสบาย ใน การ ทำงาน แต่ละอย่าง และยังเป็นการประหยัดเวลาในการทำงานอีกด้วยค่ะ

 50. การเชื่อมต่อผ่านระบบแบบผู้ใช้หลายคนหลายช่องทาง ค่ะ เพราะระบบผู้ใช้หลายคนขนาดเล็กที่อยู่บนไมโครคอมพิวเตอร์มีหลายระบบ สามารถต่อเชื่อมขยายเข้ากับสถานีย่อยได้มาก เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกันได้ในราคาประหยัด มีซอฟต์แวร์สนับสนุนอยู่มาก

 51. การเชื่อมต่อที่ในปัจจุบันนิยมคิดว่าน่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เพราะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ง่ายสะดวกต่อการใช้งานมาก เป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ทำให้สะดวกในการพกพา

 52. ผมว่า การเชื่อมสายต่อกันสลับสายดีกว่า

 53. ระบบสายสลับข้อมูล เพราะมีมากในปัจจุบันโดยเฉพาะที่ร้านอินเทอร์เน็ต และภายในโรงเรียน ซึ่งมีข้อดีตรงที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่องค่ะ !!~

 54. ผมคิดว่าประเภทประเภทของระบบเครือข่ายPeer To Peer
  แล้วการเชื่อมต่อแบบPeer To Peer
  สามารเอาข้อมูลเครื่องอื่นมาได้เวลาเราทำข้อมูลไว้อีกเครื่องแล้วเราเล่นอีกเครื่องมันจะเอางานมาได้ถ้าใช้ระบบPeer To Peer
  แต่ถ้าไม่ใช้ระบบนี้งานก็เอามาไม่ได้นอกจากนั่งเครื่องที่ทำแล้วร้านเกมส์คอมพิวเตอร์บางร้านก็ใช้ระบบPeer To Peer
  ทำให้ผมคิดว่าระบบPeer To Peer
  อาจมีคนใช้เยอะและอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าอีก

 55. ADSL : (Asymmetric Digital Subscriber Line) คือ บรอดแบนด์ หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยผ่านเทคโนโลยีของ ADSL Modem ซึ่งสามารถเปลี่ยนสายโทรศัพท์ธรรมดา ให้กลายเป็นสายดิจิตอลที่มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูง และมีประสิทธิภาพมากกว่าการสื่อสารด้วยโมเด็มธรรมดา 5-10 เท่า และที่สำคัญเรายังสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนี้ได้สองทางพร้อมกัน นั่นคือ สามารถสนทนาด้วยเสียงแบบธรรมดาในขณะที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้พร้อม กันในเวลาเดียวกันได้ด้วย

 56. การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล
  เพราะ เป็นวิธีการต่อขยายระบบโดยใช้ระบบง่าย ๆ ที่ใช้มือช่วย ระบบสลับสายข้อมูลทำหน้าที่เหมือนชุมสายโทรศัพท์ระบบเก่า ที่ต้องมีพนักงานรับโทรศัพท์คอยสลับสายให้ใช้งานตามความต้องการ ส่วนมากคนน่าจะนิยมใช้กันครับ

 57. การเชื่อมต่อแบบระบบสลับสายและแบบไร้สายค่ะ เพราะปัจจุบันการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานได้สะดวกสบายจะคล่องต่อการทําธุระกิจและใช้เป็นสื่อต่างต่างได้ง่ายขึ้น

 58. ผมว่าประเภทประเภทของระบบเครือข่ายPeer To Peer
  แล้วการเชื่อมต่อแบบPeer To Peer
  สามารเอาข้อมูลเครื่องอื่นมาได้เวลาเราทำข้อมูลไว้อีกเครื่องแล้วเราเล่นอีกเครื่องมันจะเอางานมาได้ถ้าใช้ระบบPeer To Peerแต่ถ้าไม่ใช้ระบบนี้งานก็เอามาไม่ได้นอกจากนั่งเครื่องที่ทำแล้วร้านเกมส์คอมพิวเตอร์บางร้านก็ใช้ระบบPeer To Peer
  ทำให้ผมคิดว่าระบบPeer To Peer อาจมีคนใช้เยอะและอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าอีก

 59. Wireless LAN เพราะใช้งานและก็สะดวกสบายมากกว่าทำงานได้ทุกสถานะการเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา

 60. ผมคิดว่า
  การเชื่อมต่อแบบระบบสลับสายข้อมูล

  ครับ

 61. ผมคิดว่าการเชื่อมต่อเเบบlanก็ดีเเต่ผมชอบเเบบไร้สายมากกว่ามันจะสดวกสบายมากกว่า

 62. การเชื่อมต่อแบบผู้ใช้หลายคนหลายช่องทาง
  ระบบมีผู้ใช้หลายคนขนาดเล็กที่อยู่บนไมโครคอมพิวเตอร์มีหลายระบบซึ่งเป็นระบบที่ใช้ได้หลายคน หลายงานมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีระบบปลอดภัยที่ดีอีกทั้งมีระบบเครือค่ายท้องถิ่นตามมาตรฐาน

 63. การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูลคับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: