กิจกรรมที่ 1

นักเรียนคิดว่า “การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย” มีบทบาทและความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร

Advertisements

77 Responses

 1. ผมคิดว่า
  การเชื่อมต่อเเบบไร้สายนี้เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการสื่อสารต่างๆมากเพราะการเชื่อมต่อเเบบไร้สายนั้นจะสะดวกเเละง่ายต่อการเก็บรักษามาก
  หรือทำให้สังคมมีการพัฒนามากขึ้เเละทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยีเพิมมากขึ้น

  • ระบบเครือข่ายไร้สายใช้แม่เหล็กไฟฟ้าผ่านอากาศ เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่าย โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้อาจเป็นคลื่นวิทย (Radio) หรืออินฟาเรด (Infrared) ก็ได้

  • การเชื่อมต่อเเบบไร้สายนี้เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการสื่อสารต่างๆมากเพราะการเชื่อมต่อเเบบไร้สายนั้นจะสะดวกเเละง่ายต่อการเก็บรักษามาก
   หรือทำให้สังคมมีการพัฒนามากขึ้เเละทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยีเพิมมากขึ้น

  • ผมคิดว่า การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายเป็นเทคโนโลยีเเบบทันสมัย รวดเร็ว ทำให้มนุษย์คนเรามีความก้าวหน้า ในปัจจุบัน เเละการทันใจของคนเรา หรือทำให้ประเทศชาติ มีเทคโลยี ทันสมัยเพิ่มขึ้น

 2. ปัจจุบันนี้ โลกของเราเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน ความต้องการข้อมูลและการบริการต่างๆ มีความจำเป็นสำหรับนักธุรกิจ เทคโนโลยีที่สนองต่อความต้องการเหล่านั้น มีมากมาย เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค เครื่องปาร์ม ได้ถูกนำมาใช้เป็นอย่างมากและ ผู้ที่น่าจะได้ประโยชน์จากการใช้ ระบบเครือข่ายไร้สาย มีมากมายไม่ว่าจะเป็น

  – หมอหรือพยาบาลในโรงพยาบาล เพราะสามารถดึงข้อมูลมารักษาผู้ป่วยได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ที่เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่ายไร้สายได้ทันที

  – นักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็สามารถใช้งานโน็ตบุคเพื่อค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หรือใช้อินเตอร์เน็ท จากสนามหญ้าในมหาลัยได้

  – นักธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ที่ทำงานปกติ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองานยังบริษัทลูกค้า หรือการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตัวไปงานประชุมสัมมนาต่างๆ บุคคลเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรซึ่งอยู่ห่างออกไปหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายจึงน่าจะอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลเหล่านี้ได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปิดให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ตามสนามบินใหญ่ทั่วโลก และนำมาใช้งานแพร่หลายในห้างสรรพสินค้า และโรงแรมต่างๆแล้ว

 3. ทำให้การค้นคว้าหาข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถติดจ่องานธุรกิจได้ง่าย

 4. ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LANs) เกิดขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1971 บนเกาะฮาวาย โดยโปรเจกต์ ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาย ที่ชื่อว่า “ALOHNET” ขณะนั้นลักษณะการส่งข้อมูลเป็นแบบ Bi-directional ส่งไป-กลับง่ายๆ ผ่านคลื่นวิทยุ สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ 4 เกาะโดยรอบ และมีศูนย์กลางการเชื่อมต่ออยู่ที่เกาะๆหนึ่ง ที่ชื่อว่า Oahu
  ที่สำคัญก็คือ การที่มันไม่ต้องใช้สายทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทำได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบ LAN แบบใช้สาย ที่ต้องใช้เวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

 5. ต้องการความสะดวกสบาย เรียบง่าย
  คือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในสำนักงานหรือต้องการย้ายสถานที่ทำงาน (โต๊ะ) ก็สามารถทำได้ง่าย โดยที่ไม่ต้องทำการรื้อสายและติดตั้งใหม่
  ต้องการลดค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษา
  คือ ไม่ต้องเสียค่าสายแลนและค่าใช้จ่ายในการเดินสายภายในอาคาร และไม่จำเป็นที่จะต้องหมั่นตรวจตราสายแลนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ตลอดเวลา

 6. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมีความสำคัญคือ
  การที่มันไม่ต้องใช้สายทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทำได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบ LAN แบบใช้สาย ที่ต้องใช้เวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
  1. mobility improves productivity & service มีความคล่องตัวสูง ดังนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหน หรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งใด ก็ยังมีการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายตลอดเวลา ตราบใดที่ยังอยู่ในระยะการส่งข้อมูล

  2. installation speed and simplicity สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งสายเคเบิล และไม่รกรุงรัง

  3. installation flexibility สามารถขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย เพราะเพียงแค่มี พีซีการ์ดมาต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊ค หรือพีซี ก็เข้าสู่เครือข่ายได้ทันที

  4. reduced cost- of-ownership ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ที่ผู้ลงทุนต้องลงทุน ซึ่งมีราคาสูง เพราะในระยะยาวแล้ว ระบบเครือข่ายไร้สายไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษา และการขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิมหลายเท่า เนื่องด้วยความง่ายในการติดตั้ง

  5. scalability เครือข่ายไร้สายทำให้องค์กรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถโยกย้ายตำแหน่งการใช้งาน โดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมระหว่างจุดต่อจุด เช่น ระหว่างตึก

  ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไม่มากนัก และมักจำกัดอยู่ในอาคารหลังเดียวหรืออาคารในละแวกเดียวกัน การใช้งานที่น่าสนใจที่สุดของเครือข่ายไร้สายก็คือ ความสะดวกสบายที่ไม่ต้องติดอยู่กับที่ ผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้โดยที่ยังสื่อสารอยู่ในระบบเครือข่าย

 7. มีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศชาติคือความสะดวกสบายรวดเร็วทันใจเพราะมีความเคลื่อนตัวสูงและไม่ต้องมีสายรกรุงรังง่ายต่อการพกพาและยังสามารถสือสารกับคนอื่นๆได้ง่ายทำให้เรามีเพื่อนเยอะอีกทั้งเทคโนโลยีที่กว้างไกลไปทั่วโลกทำให้สามรถสื่อสารทำธุรกิจกับชาวต่างประเทศได้

 8. ทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสะดวกไม่ต้องใช้สายทำให้การเคลื่อนย้ายได้เร็ว

 9. สามารถพกพาได้สะดวกมีความคล่องตัวสูงสามารถขยายเครือข่ายได้เพราะใช้เพียงพีซีการ์ดต่อเข้ากั โน๊ตบุ๊ค หรือพีซี ก็สามารถเข้าสูเครือข่ายได้ทันที และอีกอย่างก็คือ ลดค่าใช้จ่ายเพราะในระยะยาวเครือข่ายไม่จำเป็ต้องเสียค่าบำรุงรักษา และขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิม

 10. มีบทบาทในสังคม คือ เราสามารถใช้ได้ทุกที่ ทำให้เราสะดวกสะบายในการใช้ อินเทอร์เน็ต ลดค่าใช้จ่าย
  เพราะชะนั้น บทบาทของเน็ตไร้สาย คือ เชื่อมต่อเน็ตโดยไม่ต้องใช้สายที่รุงรัง และพกพาไปได้ เช่น WiFi

 11. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมีความสำคัญทางสังคมหรือประเทศชาติได้โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายสามารติดตั้งได้เร็วและง่ายสะดวกสบายและเครือข่ายไร้สายสามารปรับขนาดและความเหมาะสมได้ไม่ยากเครือข่ายไร้สายยังสามารเคลื่อย้ายคอมไปที่ไหนก็ได้และสัญญาณข้อมูลได้เหมือนเดิม
  มีบทบาททางด้านสังคมด้านประเทศชาติและยังมีบทบาทกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

 12. เป็นการสื่อสารโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านอากาศแทนการใช้สายสัญญาณทำให้มีความคลอบคลุมพื้นที่กว้างและสะดวกต่อการใช้งาน การเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว

 13. ในปัจจุบันได้มีการเริ่มใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายมากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกันเองระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ซึ่งระยะทางในการเชื่อมต่อก็ไม่ไกลมากนักประมาณไม่เกิน 100 เมตรและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเองก็ตัวไม่ใหญ่มากนัก จากรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายนั้นโดยมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณใช้เทคโนโลยีแบบ Wi-Fi ซึ่งสามารถให้บริการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ได้ปริมาณหนึ่ง โดยทั่วไปในปัจจุบันจะเป็น Notebook กับ PDA ที่มักจะใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายมากกว่า Personal Computer เพราะว่า Notebook กับ PDA เหล่านี้ทางบริษัทผู้ผลิตเองจะติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณมาให้แล้ว การเชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นจะไม่ต้องมีการกำหนด IP Address เพราะระบบจะทำการจัดสรรให้เอง ซึ่งก็เป็นข้อดีของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เพราะถ้าเครื่องใดออกจากระบบไปแล้ว ถ้าเมื่อเครื่องใหม่มาเชื่อมต่อกับระบบ IP Address ก็จะถูกนำไปให้กับเครื่องใหม่ที่เข้ามาเชื่อมต่อ นอกจากตามองค์กรต่างๆแล้ว ตามที่พักอาศัยประเภท คอนโดนิเนียม หรือ หอพัก ต่างๆ ก็เริ่มมีการให้บริการการเชื่อมต่อแบบไร้สายมากขึ้น อาคารเหล่านั้นมักจะมีจุดกระจายสัญญาณตามชั้นต่างๆหรือจุดต่างๆที่เหมาะสมกับอาคารนั้น แล้วก็ให้บริการกับผู้พักอาศัยภายในอาคาร ในด้านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆนั้นเครื่อข่ายได้ให้บริการในระยะทาง 3-8 กิโลเมตรซึ่งยังอยู่ในช่วงการให้บริการเชื่อมต่อกับระบบเครื่อข่าย แต่ในด้านความเร็วในการรับส่งนั้นจะอยู่ในระหว่าง 10-130 Kbps ยุค 2-2.5G และระดับสูงสุดที่ 300-500 Kbps ในยุค 3G

 14. ข้อดีที่สำคัญของเทคโนโลยีไร้สาย

  ลองคิดดูสิว่า ถ้าทีมขายของบริษัทสามารถใช้โน้ตบุ๊คเข้าสู่ระบบข้อมูลที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาได้ในทันที และสามารถสรุปข้อตกลงทางธุรกิจได้แบบฉับพลันก่อนคู่แข่ง หรือพนักงานภาคสนามสามารถสรุปงานเสร็จในขณะที่อยู่ในภาคสนามและสามารถไปปฏิบัติงานภาคสนามต่อไปได้อย่างรวดเร็ว พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการเดินทาง ลูกค้าและซัพพลายเออร์ ก็ไม่ต้องเชื่อมต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อกับทีมขาย และที่สำคัญ ทีมขายสามารถรับใบสั่งซื้อและรับสินค้าที่สั่งไว้ได้ทุกเวลา รวดเร็วกว่าคู่แข่ง

  เหตุผลที่องค์กรควรพิจารณาการนำเทคโนโลยีไร้สายมาใช้

  เหตุผลข้อแรก: บริษัทต่างๆ กำลังก้าวไปสู่การทำงานด้วยระบบโมบายอย่างแท้จริง

  ในประเทศต่างๆ ที่มีมูลค่าที่ดินสูง เช่น สิงคโปร์และฮ่องกง บริษัทส่วนใหญ่ในประเทศเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือองค์กรในท้องถิ่นต่างหันมาใช้การทำงานด้วยระบบโมบายทั้งสิ้น ด้วยอุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายเหล่านี้ (เช่นโทรศัพท์มือถือ และโน้ตบุ๊ค) จึงช่วยให้พนักงานไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งทำงานเฉพาะที่โต๊ะทำงานอีกต่อไป ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการพัฒนาความสามารถในปฏิบัติงานของพนักงานเท่านั้น หากแต่การให้พนักงานทำงานนอกบริษัท ยังเป็นการลดการใช้พื้นที่ในสำนักงานอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวมน้อยลง

  การทำงานโดยใช้ระบบโมบายจะช่วยให้พนักงานมีเวลาที่ยืดหยุ่นและบริหารเวลาได้ดีขึ้น เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานและขวัญกำลังใจ และด้วยโน้ตบุ๊คที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายและการเข้าสู่เครือข่ายในระบบบรอดแบนด์ ทำให้แม่สามารถไปเป็นเพื่อนลูกสาวที่เรียนว่ายน้ำพร้อมไปกับการเขียนอีเมล และเตรียมงานพรีเซ็นเตชั่นครั้งสำคัญสำหรับวันรุ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

  เหตุผลข้อที่ 2: ประหยัดค่าใช้จ่าย

  เทคโนโลยีไร้สายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินสายในอาคารและการดูแลรักษา ในสภาวะการทำงานแบบไร้สายโดยทั่วไปนั้น บริษัทขนาดเล็กจะต้องมีโน้ตบุ๊คที่มีเสาอากาศไร้สาย หรือการ์ดไร้สาย และจุดเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย นอกจากนี้ เทคโนโลยีไร้สายยังเหมาะสมกับบริเวณที่ยากต่อการวางสาย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีตัวโครงสร้างพื้นฐาน LAN จริงๆ

  ประโยชน์ของเทคโนโลยีไร้สายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ใช้สำหรับกลุ่มงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ การเชื่อมต่อแบบไร้สายทำให้ระบบทำงานได้ตลอดเวลา ช่วยให้บริษัทไม่ต้องรับผลกระทบจากการที่สายเคเบิลหาย เสียหาย และทรุดโทรม อีกทั้งยังสามารถปรับขยายขนาดและจัดการเพื่อรองรับการเติบโตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถขยายจุดเชื่อมต่อเข้าสู่ LAN แบบไร้สายได้ง่ายโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินสายและติดตั้งสายใหม่

  เหตุผลข้อที่ 3: ประหยัดเวลาและแรงงานของเจ้าหน้าที่แผนกไอที

  ความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญ และด้วยเครือข่ายไร้สายนี้เอง คุณจึงประหยัดเวลาในการติดตั้งสายทั่วทั้งสำนักงานของคุณ อีกทั้งยังประหยัดแรงงานทรัพยากรบุคคลเนื่องจากไม่ต้องติดตั้งจุดเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ LAN เพราะการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะดำเนินการเองโดยอัตโนมัติในระหว่างเครือข่าย ค่าติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ย้ายและติดตั้งใหม่ได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก

  เหตุผลข้อที่ 4: สร้างบริการมูลค่าเพิ่ม ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด

  ธุรกิจต่างๆ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไร้สายเพื่อนำบริการของตนเข้าสู่ตลาดและปรับปรุงภาพลักษณ์ของตน ตัวอย่างเช่น ท่าอากาศยานนานาชาติชางกีของประเทศสิงคโปร์ และห้างสรรพสินค้าซันเทค ซิตี้ มอลล์ นำเทคโนโลยีไร้สายไปใช้กับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเช่าการ์ด LAN แบบไร้สายและท่องอินเทอร์เน็ตได้ในขณะที่จิบกาแฟที่ร้านสตาร์บัคส์ การที่สำนักงาน ห้องประชุม หรือแม้แต่บ้านเรือนในสิงคโปร์ มีอุปกรณ์และการใช้เทคโนโลยีไร้สาย นับว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะสิงคโปร์คือประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์พร้อมทั่วทั้งเกาะ ด้วยเครือข่ายไร้สาย พนักงานที่ต้องเดินทางจึงสามารถใช้อุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา อันเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจมากมายสำหรับบริษัทผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นและบริการใหม่ๆ รวมทั้งบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไร้สายอีกด้วย

  เหตุผลข้อที่ 5: การเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน

  การส่งอีเมลขณะรอเครื่องบิน การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญเหมือนเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มเวลาทำงาน ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแม้อยู่ที่พื้นดินเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง และด้วยเสาอากาศไร้สายที่สมบูรณ์แบบ ทำให้ผู้ใช้ลดความกังวลกับปัญหาในเรื่องที่จะต้องซื้อการ์ด เครือข่ายในท้องถิ่นแบบไร้สายจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ข้อมูลขององค์กรจากทุกแห่งในสำนักงาน หรือแม้แต่นอกสำนักงาน และช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเงินได้มากกว่าเทคโนโลยีที่เก่ากว่าเป็นอย่างมาก

  ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องห่วงปัญหาเรื่องความเร็วอีกต่อไป เพราะระบบ LAN แบบไร้สายในปัจจุบันนี้มีความเร็วที่มากกว่าเมื่อสองปีที่แล้วถึง 5 เท่า และช้ากว่าอีเธอร์เน็ตแบบต่อสายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ตามทฤษฎีแล้ว เทคโนโลยีไร้สายสามารถส่งผ่านข้อมูลด้วยอัตรา 11 เมกะบิตต่อวินาที ในขณะที่ LAN แบบต่อสายที่คล้ายคลึงกันสามารถส่งข้อมูลได้ประมาณ 9 เมกะบิต) ซึ่งเทคโนโลยีไร้สายยังยิ่งมีความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นกว่านี้

  เหตุผลข้อที่ 6: ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากระบบ LAN แบบไร้สายใหม่

  ระบบ LAN แบบไร้สายใหม่มีราคาถูกลง เช่นในสหรัฐ

 15. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมีความสำคัญทางสังคมหรือประเทศชาติได้โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายสามารติดตั้งได้เร็วและง่ายสะดวกสบายและเครือข่ายไร้สายสามารปรับขนาด

 16. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมีความสำคัญทางสังคมหรือประเทศชาติได้โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายสามารติดตั้งได้เร็วและง่ายสะดวกสบายและเครือข่ายไร้สายสามารปรับขนาดและความเหมาะสมได้ไม่ยากเครือข่ายไร้สายยังสามารเคลื่อย้ายคอมไปที่ไหนก็ได้และสัญญาณข้อมูลได้เหมือนเดิม
  มีบทบาททางด้านสังคมด้านประเทศชาติและยังมีบทบาทกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ลองคิดดูสิว่า ถ้าทีมขายของบริษัทสามารถใช้โน้ตบุ๊คเข้าสู่ระบบข้อมูลที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาได้ในทันที และสามารถสรุปข้อตกลงทางธุรกิจได้แบบฉับพลันก่อนคู่แข่ง หรือพนักงานภาคสนามสามารถสรุปงานเสร็จในขณะที่อยู่ในภาคสนามและสามารถไปปฏิบัติงานภาคสนามต่อไปได้อย่างรวดเร็ว พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการเดินทาง ลูกค้าและซัพพลายเออร์ ก็ไม่ต้องเชื่อมต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อกับทีมขาย และที่สำคัญ ทีมขายสามารถรับใบสั่งซื้อและรับสินค้าที่สั่งไว้ได้ทุกเวลา รวดเร็วกว่าคู่แข่ง และมีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศชาติคือความสะดวกสบายรวดเร็วทันใจเพราะมีความเคลื่อนตัวสูงและไม่ต้องมีสายรกรุงรังง่ายต่อการพกพาและยังสามารถสือสารกับคนอื่นๆได้ง่ายทำให้เรามีเพื่อนเยอะอีกทั้งเทคโนโลยีที่กว้างไกลไปทั่วโลกทำให้สามรถสื่อสารทำธุรกิจกับชาวต่างประเทศได้

 17. เครือข่าย อาจเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือคอมพิวเตอร์สองเครื่องขึ้นไปที่เชื่อมต่อกัน (และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วย) ในเครือข่ายไร้สาย มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสัญญาณวิทยุแทนสายไฟหรือสายเคเบิล ข้อดีของเครือข่ายไร้สายได้แก่ การเคลื่อนย้ายได้ง่ายและไม่มีสายที่ไม่น่าดู ข้อเสียคือมีการเชื่อมต่อที่ช้ากว่าเครือข่ายแบบผ่านสายและมีการรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ไร้สาย

  ระบบเครือข่าย

  ระบบเครือข่ายคืออะไร

  ระบบเครือข่าย หรือเน็ตเวิร์ก (Network) คืออะไร? หากตอบอย่างง่ายๆ ก็คือว่า ระบบที่มีคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมต่อกันอยู่ แต่หากจะหาคำตอบ ที่เป็นวิชาการมากขึ้นไปอีก ก็จะได้คำตอบว่า จุดหรือโหนด (Node) ที่มีการเชื่อมต่อกัน ด้วยเส้นทาง การสื่อสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง และระบบเครือข่ายใดๆ สามารถที่จะมี ระบบเครือข่ายย่อยๆ ซ้อนอยู่ในตัวมันได้

  ระบบเครือข่ายชนิดต่างๆ

  ระบบเครือข่าย สามารถเรียกได้ หลายวิธี เช่นตามรูปแบบ การเชื่อมต่อ (Topology) เช่น แบบบัส (bus), แบบดาว (star), แบบวงแหวน (ring) หรือจะเรึยกตามขนาด หรือระยะทางของระบบก็ได้ เช่นแลน (LAN), แวน (WAN), แมน (MAN) นอกจากนี้ ระบบเครือข่าย ยังสามารถ เรียกได้ตาม เทคโนโลยีที่ไช้ ในการส่งผ่านข้อมูล เช่น เครือข่าย TCP/IP, เครือข่าย IPX, เครือข่าย SNA หรือเรียกตาม ชนิดของข้อมูล ที่มีการส่งผ่าน เช่นเครือข่าย เสียงและวิดีโอ

  เรายังสามารถจำแนกเครือข่ายได้ ตามกลุ่มที่ใช้เครือข่าย เช่น อินเตอร์เน็ต (Internet), เอ็กซ์ตร้าเน็ต (Extranet), อินทราเน็ต (Intranet), เครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network) หรือเรียก ตามวิธีการ เชื่อมต่อทางกายภาพ เช่นเครือข่าย เส้นใยนำแสง, เครือข่ายสายโทรศัพท์, เครือข่ายไร้สาย เป็นต้น จะเห็นได้ว่า เราสามารถจำแนก ระบบเครือข่าย ได้หลากหลายวิธี ตามแต่ว่า เราจะพูดถึง เครือข่ายนั้นในแง่มุมใด เราจำแนก ระบบเครือข่าย ตามวิธีที่นิยมกัน 3 วิธีคือ รูปแบบการเชื่อมต่อ (Topology), รูปแบบการสื่อสาร (Protocol), และ สถาปัตยกรรมเครือข่าย (Architecture)

  แบบบัส (bus)

  ในระบบเครือข่าย โทโปโลยีแบบ BUS นับว่าเป็นแบบโทโปโลยีที่ได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุดมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เหตุผลอย่างหนึ่งก็คือสามารถติดตั้งระบบ ดูแลรักษา และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ง่าย ไม่ต้องใช้เทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้อน ลักษณะการทำงานของเครือข่ายโทโปโลยีแบบ BUS คืออุปกรณ์ทุกชิ้นหรือโหนดทุกโหนด ในเครือข่ายจะต้องเชื่อมโยงเข้ากับสายสื่อสารหลัก ที่เรียกว่า “บัส” (BUS) เมื่อโหนดหนึ่งต้องการจะส่งข้อมูลไปให้ยังอีกโหนด หนึ่งภายในเครือข่าย ข้อมูลจากโหนดผู้ส่ง จะถูกส่งเข้าสู่สายบัส ในรูปของแพ็กเกจ ซึ่งแต่ละแพ็กเกจจะประกอบด้วยตำแหน่งของ ผู้ส่งและผู้รับ และข้อมูล การสื่อสารภายในสายบัส จะเป็นแบบ 2 ทิศทางแยกไปยังปลายทั้ง 2 ด้านของบัส โดยตรงปลายทั้ง 2 ด้านของบัสจะมีเทอร์มิเนเตอร์ (Terminator) ทำหน้าที่ดูดกลืนสัญญาณ เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้อมูลนั้นสะท้อนกลับ เข้ามายังบัสอีก เป็นการป้องกันการชนกันของสัญญาณ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เดินทางอยู่บนบัส สัญญาณข้อมูลจากโหนดผู้ส่ง เมื่อเข้าสู่บัสจะไหลผ่านไปยังปลายทั้ง 2 ข้างของบัส แต่ละโหนดที่เชื่อมต่อเข้ากับบัส จะคอยตรวจดูว่าตำแหน่งปลายทาง ที่มากับแพ็กเกจข้อมูลนั้น ตรงกับตำแหน่งของตนหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะรับข้อมูลนั้นเข้ามาสู่โหนดตน แต่ถ้าไม่ใช่ ก็จะปล่อยให้สัญญาณข้อมูลนั้นผ่านไป จะเห็นว่าทุก ๆ โหนดภายในเครือข่ายแบบ BUS นั้นสามารถรับรู้สัญญาณข้อมูลได้ แต่จะมีเพียงโหนดปลายทางเพียงโหนดเดียวเท่านั้น ที่จะรับข้อมูลนั้นไปได้

  การควบคุมการสื่อสารภายในเครือข่ายแบบ BUS มี 2 แบบคือ
  • แบบควบคุมด้วยศูนย์กลาง (Centralized) ซึ่งจะมีโหนดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมการสื่อสารภายในเครือข่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์
  • การควบคุมแบบกระจาย (Distributed) ทุก ๆ โหนดภายในเครือข่าย จะมีสิทธิในการควบคุมการสื่อสาร แทนที่จะ เป็นศูนย์กลางควบคุมเพียงโหนดเดียว ซึ่งโดยทั่วไปคู่โหนดที่กำลังทำการส่ง-รับ ข้อมูลกันอย ู่จะเป็นผู้ควบคุมการสื่อสารในเวลานั้น

  ข้อเสีย อย่างหนึ่งของเครือข่ายแบบ BUS คือการไหลของข้อมูลที่เป็น 2 ทิศทาง ทำให้ระบุจุดที่เกิดความเสียหายในบัสยาก และโหนดที่ถัดต่อไปจากจุดที่เกิดความเสียหาย จนถึงปลายของบัสจะไม่สามารถทำการสื่อสารข้อมูลได้ แต่โหนดที่อยู่ก่อนหน้าจุดเสียหายจะยังคงสื่อสารข้อมูลได้

  แบบดาว (star)

  เป็นหลักการส่งและรับข้อมูล เหมือนกับระบบโทรศัพท์ การควบคุมจะทำโดยสถานีศูนย์กลาง ทำหน้าที่เป็นตัวสวิตชิ่ง ข้อมูลทั้งหมดในระบบเครือข่าย จะต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง (Center Comtuper) เป็นการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสาร ที่มีลักษณะคล้ายกับรูปดาว (STAR) หลายแฉก โดยมีศูนย์กลางของดาว หรือฮับ เป็นจุดผ่านการติดต่อกันระหว่างทุกโหนดในเครือข่าย ศูนย์กลาง จึงมีหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมเส้นทางการสื่อสารทั้งหมด นอกจากนี้ศูนย์กลางยังทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางข้อมูลอีกด้วย

  การสื่อสารภายในเครือข่ายแบบ STAR จะเป็นแบบ 2 ทิศทาง โดยจะอนุญาตให้มีเพียงโหนดเดียวเท่านั้น ที่สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายได้ จึงไม่มีโอกาสที่หลายๆ โหนดจะส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายในเวลาเดียวกัน เพื่อป้องกันการชนกันของสัญญาณข้อมูล เครือข่ายแบบ STAR เป็นโทโปโลยี อีกแบบหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ข้อดีของเครือข่ายแบบ STAR คือการติดตั้งเครือข่ายและการดูแลรักษาทำได้ง่าย หากมีโหนดใดเกิดความเสียหาย ก็สามารถตรวจสอบได้ง่าย และศูนย์กลางสามารถตัดโหนดนั้นออกจากการสื่อสาร ในเครือข่ายได้

  ข้อเสีย ของเครือข่ายแบบ STAR คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางมีราคาแพง และถ้าศูนย์กลางเกิดความเสียหายจะทำให้ทั้งระบบทำงาน ไม่ได้เลย นอกจากนี้เครือข่ายแบบ STAR ยังใช้สายสื่อสารมากกว่าแบบ BUS และ แบบ RING

  แบบวงแหวน (ring)

  เครือข่ายแบบ RING เป็นการส่งข่าวสารที่ส่งผ่านไปในเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารจะไหลวนอยู่ในเครือข่าย ไปในทิศทางเดียว เหมือนวงแหวน หรือ RING นั่นเอง โดยไม่มีจุดปลาย หรือเทอร์มิเนเตอร์ เช่นเดียวกับเครือข่ายแบบ BUS ในแต่ละโหนดหรือสเตชั่น จะมีรีพีตเตอร์ประจำโหนด 1 เครื่อง ซึ่งจะทำหน้าที่เพิ่มเติมข่าวสารที่จำเป็นต่อการสื่อสาร ในส่วนหัวของแพ็กเกจข้อมูล สำหรับการส่งข้อมูลออกจากโหนด และมีหน้าที่รับแพ็กเกจข้อมูล ที่ไหลผ่านมาจากสายสื่อสาร เพื่อตรวจสอบว่าเป็นข้อมูล ที่ส่งมาให้โหนดตนหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะคัดลอกข้อมูลทั้งหมดนั้น ส่งต่อไปให้กับโหนดของตน แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะปล่อยข้อมูลนั้นไปยังรีพีตเตอร์ของโหนดถัดไป

  ข้อดี ของเครือข่ายแบบ RING คือผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้หลาย ๆ โหนดพร้อมกัน โดยกำหนดตำแหน่งปลายทางเหล่านั้น ลงในส่วนหัวของแพ็กเกจข้อมูล รีพีตเตอร์ของแต่ละโหนด จะทำการตรวจสอบเอง ว่ามีข้อมูลส่งมาให้ที่โหนดตนเองหรือไม่ การส่งผ่านข้อมูลในเครือข่ายแบบ RING จะเป็นไปในทิศทางเดียวจากโหนดสู่โหนด จึงไม่มีการชนกันของสัญญาณข้อมูล

  ข้อเสีย คือ ถ้ามีโหนดใดโหนดหนึ่งในเครือข่ายเสียหาย ข้อมูลจะไม่สามารถส่ง ผ่านไปยังโหนดต่อไปได้ และจะทำให้เครือข่ายทั้งเครือข่ายขาดการติดต่อสื่อสารได้ ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือ ขณะที่ข้อมูลถูกส่งผ่านแต่ละโหนด เวลาส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปกับการที่ทุกๆ รีพีตเตอร์จะต้องทำการคัดลอกข้อมูล และตรวจสอบตำแหน่งปลายทางของข้อมูล อีกทั้งการติดตั้งเครือข่ายแบบ RING ก็ทำได้ยากกว่าแบบ BUS และใช้สายสื่อสารมาก

 18. ประโยชน์ของเทคโนโลยีไร้สายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ใช้สำหรับกลุ่มงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ การเชื่อมต่อแบบไร้สายทำให้ระบบทำงานได้ตลอดเวลา ช่วยให้บริษัทไม่ต้องรับผลกระทบจากการที่สายเคเบิลหาย เสียหาย และทรุดโทรม อีกทั้งยังสามารถปรับขยายขนาดและจัดการเพื่อรองรับการเติบโตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถขยายจุดเชื่อมต่อเข้าสู่ LAN แบบไร้สายได้ง่ายโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินสายและติดตั้งสายใหม่ การเชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นจะไม่ต้องมีการกำหนด IP Address เพราะระบบจะทำการจัดสรรให้เอง ซึ่งก็เป็นข้อดีของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เพราะถ้าเครื่องใดออกจากระบบไปแล้ว ถ้าเมื่อเครื่องใหม่มาเชื่อมต่อกับระบบ IP Address ก็จะถูกนำไปให้กับเครื่องใหม่ที่เข้ามาเชื่อมต่อ นอกจากตามองค์กรต่างๆแล้ว ตามที่พักอาศัยประเภท คอนโดนิเนียม หรือ หอพัก ต่างๆ ก็เริ่มมีการให้บริการการเชื่อมต่อแบบไร้สายมากขึ้น อาคารเหล่านั้นมักจะมีจุดกระจายสัญญาณตามชั้นต่างๆหรือจุดต่างๆที่เหมาะสมกับอาคารนั้น แล้วก็ให้บริการกับผู้พักอาศัยภายในอาคาร ในด้านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆนั้นเครื่อข่ายได้ให้บริการในระยะทาง 3-8 กิโลเมตรซึ่งยังอยู่ในช่วงการให้บริการเชื่อมต่อกับระบบเครื่อข่าย แต่ในด้านความเร็วในการรับส่งนั้นจะอยู่ในระหว่าง 10-130 Kbps ยุค 2-2.5G และระดับสูงสุดที่ 300-500 Kbps ในยุค 3G

 19. การเชื่อมต่อแบบไร้สายมีบทบาทต่อประเทศเราอย่างมาก
  ในเรื่องการเชื่อมต่อค้า ข่าวสาร สังคมบันเทิง หรือ แลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆกับประเทศตนเองและต่างประเทศ ไม่ ว่าจะเป็นเกี่ยวกันวัฒนธรรมของแต่หล่ะภาคและจังหวัด ใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อแจ้งเหตุการและภัยพิบัดที่กำลังจะเกิดขึ้นให้รู้ได้ทันที

 20. ระบบไร้สายเป็นระบบที่ใช้ได้กว่าไกล เพรียงมีตัวเชื่อมต่อ ไม่ต้องกังวนเรื่องสายและความยาวของสายที่จะทำให้ลก และได้ติดต่อสือสารละหวางประเทศที่ไกลๆ ทำให้ไม่ลำบาก

 21. เครือข่ายไร้สาย (Wireless communication) หมายถึง การสื่อสารไร้สายแบบดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีที่เอื้อให้สามารถทำงานได้ทุกถานที่และที่ทุกเวลาโดยสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัทได้ตลอดเวลา และส่งข้อมูลกลับไปได้ โดยจะช่วยในให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้ ร่วมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน โดยปราศจากการใช้สาย-
  เทคโนโลยีไร้สาย
  Cisco Mobility Solutions ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม และบริการอันชาญลาด เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างผลผลิต และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ประสานงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การเข้าถึงแอพพลิเคลัน เสียง วิดีโอ ข้อความเสมือน (instant messaging) หรือ อีเมล์ ดูแลรักษานโยบายการรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงสำหรับอุปกรณ์และเครือข่าย การนิยามกรบวนการธุรกิจใหม่ ด้วย voice, guest,location,security และ mobility service สามารถติดตามทรัพย์สินได้แบบเรียลไทม์ เปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้เป็นฮ็อตสปอต ทำให้คนทำงานและประชาชนทั่วไปทำงานของพวกเขาได้จากทุกที่ทุกเวลา

 22. มีบทาทที่สำคัญต่อประเทศชาติ เพราะการเชื่อมต่อแบบไร้สายมีความสะดวกสบายและที่สำคัณกว่านั้นก็คือ สามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้ บทบาทของเน็ตไร้สาย คือ เชื่อมต่อเน็ตโดยไม่ต้องใช้สายที่รุงรัง และพกพาไปได้ เช่น WiFi
  เครือข่ายไร้สายสามารปรับขนาดและความเหมาะสมได้ไม่ยากเครือข่ายไร้สายยังสามารเคลื่อย้ายคอมไปที่ไหนก็ได้และสัญญาณข้อมูลได้เหมือนเดิม

 23. มีความสะดวก ง่าย รวดเร็ว และกว้างขวางมากขึ้น
  ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ตามจะสะดวกทุกที่
  สามารถพกพาได้สะดวกมีความคล่องตัวสูงสามารถขยายเครือข่ายได้เพราะใช้เพียงพีซีการ์ดต่อเข้ากั โน๊ตบุ๊ค หรือพีซี ก็สามารถเข้าสูเครือข่ายได้ทันที
  ที่สำคัญก็คือ การที่มันไม่ต้องใช้สายทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทำได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบ LAN แบบใช้สาย ที่ต้องใช้เวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

 24. ผมคิดว่า
  การเชื่อมต่อแบบไร้สายมีความสำคัญทางสังคนและประเทศ คือ ทำไห้มีการติดต่อกันที่รวดเร็ว พกติดตัวได้ และทำให้ประเทศมีการพัฒนาที่รวดเร็วกว่า ประเทศที่ยังไม่มีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เพราะฉนั้น ทำให้ประเทศมีสักยะภาพทางเทคโนโลยีมากขึ้น

 25. มีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศชาติคือความสะดวกสบายรวดเร็วทันใจเพราะมีความเคลื่อนตัวสูงและไม่ต้องมีสายรกรุงรังง่ายต่อการพกพาและยังสามารถสือสารกับคนอื่นๆได้ง่ายทำให้เรามีเพื่อนเยอะอีกทั้งเทคโนโลยีที่กว้างไกลไปทั่วโลกทำให้สามรถสื่อสารทำธุรกิจกับชาวต่างประเทศได้
  แล้วก็ให้บริการกับผู้พักอาศัยภายในอาคาร ในด้านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆนั้นเครื่อข่ายได้ให้บริการในระยะทาง 3-8 กิโลเมตรซึ่งยังอยู่ในช่วงการให้บริการเชื่อมต่อกับระบบเครื่อข่าย แต่ในด้านความเร็วในการรับส่งนั้นจะอยู่ในระหว่าง 10-130 Kbps ยุค 2-2.5G และระดับสูงสุดที่ 300-500 Kbps ในยุค 3G

 26. เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจ เพื่อพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 27. ความสะดวกสบายรวดเร็วทันใจเพราะมีความเคลื่อนตัวสูงและไม่ต้องมีสายรกรุงรังง่ายต่อการพกพาและยังสามารถสือสารกับคนอื่นๆได้ง่ายทำให้เรามีเพื่อนเยอะอีกทั้งเทคโนโลยีที่กว้างไกลไปทั่วโลกทำให้สามรถสื่อสารทำธุรกิจกับชาวต่างประเทศได้

 28. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมีความสำคัญคือ
  การที่มันไม่ต้องใช้สายทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทำได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบ LAN แบบใช้สาย ที่ต้องใช้เวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถพกพาได้สะดวกมีความคล่องตัวสูงสามารถขยายเครือข่ายได้เพราะใช้เพียงพีซีการ์ดต่อเข้ากั โน๊ตบุ๊ค หรือพีซี ก็สามารถเข้าสูเครือข่ายได้ทันที และอีกอย่างก็คือ ลดค่าใช้จ่ายเพราะในระยะยาวเครือข่ายไม่จำเป็ต้องเสียค่าบำรุงรักษา และขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิม

 29. ทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทำได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบ LAN แบบใช้สาย ที่ต้องใช้เวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
  1. mobility improves productivity & service มีความคล่องตัวสูง ดังนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนหรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งใดก็ยังมีการเชื่อมต่อ
  2. installation speed and simplicity สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วไม่เสียเวลาในการติดตั้ง
  3. installation flexibility สามารถขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย แค่เพีงเรามีพีซี ก็เข้าสู่เครือข่ายได้ทันที

  4. reduced cost- of-ownership ลดค่าใช้จ่ายที่ผู้ลงทุนต้องลงทุน ระบบเครือข่ายไร้สายไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษา และการขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิมหลายเท่า

  5. scalability เครือข่ายไร้สายทำให้องค์กรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก โดยระบบที่มีการเชื่อมระหว่างจุดต่อจุด

  ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไม่มากนักมักจำกัดอยู่ในอาคารหลังเดียวหรืออาคารในละแวกเดียวกัน การใช้ที่คนส่วนมากนิยม คือ ความสะดวกสบายที่ไม่ต้องติดอยู่กับที่ ผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้โดยที่ยังสื่อสารอยู่ในระบบเครือข่าย

 30. สามารถพกพาได้สะดวกสามารถขยายเครือข่ายได้ มีความสำคัญทางสังคนและประเทศ คือ ทำไห้มีการติดต่อกันที่รวดเร็ว พกติดตัวได้ และทำให้ประเทศมีการพัฒนาที่รวดเร็วกว่าเดิม การสื่อสารถึงประเทศเพื่อนบ้านและหลายๆประเทศ
  ก็สะดวกรวดเร็ว ถึงแม้เพื่อนๆของเราอยู่ไกลกันหรืออยู่ต่างประเทศก็สามารถสื่อสารกันได้ง่าย

 31. การที่มันไม่ต้องใช้สายทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทำได้โดยสะดวก
  ปัจจุบันนี้ โลกของเราเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน ความต้องการข้อมูลและการบริการต่างๆ มีความจำเป็นสำหรับนักธุรกิจ เทคโนโลยีที่สนองต่อความต้องการเหล่านั้น มีมากมาย เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค เครื่องปาร์ม ได้ถูกนำมาใช้เป็นอย่างมากและ ผู้ที่น่าจะได้ประโยชน์จากการใช้ ระบบเครือข่ายไร้สาย มีมากมายไม่ว่าจะเป็น

  – หมอหรือพยาบาลในโรงพยาบาล เพราะสามารถดึงข้อมูลมารักษาผู้ป่วยได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ที่เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่ายไร้สายได้ทันที

  – นักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็สามารถใช้งานโน็ตบุคเพื่อค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หรือใช้อินเตอร์เน็ท จากสนามหญ้าในมหาลัยได้

  – นักธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ที่ทำงานปกติ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองานยังบริษัทลูกค้า หรือการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตัวไปงานประชุมสัมมนาต่างๆ บุคคลเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรซึ่งอยู่ห่างออกไปหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายจึงน่าจะอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลเหล่านี้ได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปิดให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ตามสนามบินใหญ่ทั่วโลก และนำมาใช้งานแพร่หลายในห้างสรรพสินค้า และโรงแรมต่างๆแล้ว

  ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย

  1. mobility improves productivity & service มีความคล่องตัวสูง ดังนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหน หรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งใด ก็ยังมีการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายตลอดเวลา ตราบใดที่ยังอยู่ในระยะการส่งข้อมูล

  2. installation speed and simplicity สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งสายเคเบิล และไม่รกรุงรัง

  3. installation flexibility สามารถขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย เพราะเพียงแค่มี พีซีการ์ดมาต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊ค หรือพีซี ก็เข้าสู่เครือข่ายได้ทันที

  4. reduced cost- of-ownership ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ที่ผู้ลงทุนต้องลงทุน ซึ่งมีราคาสูง เพราะในระยะยาวแล้ว ระบบเครือข่ายไร้สายไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษา และการขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิมหลายเท่า เนื่องด้วยความง่ายในการติดตั้ง

  5. scalability เครือข่ายไร้สายทำให้องค์กรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถโยกย้ายตำแหน่งการใช้งาน โดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมระหว่างจุดต่อจุด เช่น ระหว่างตึก

 32. ระบบไร้สายสามารถใช้งานได้สะดวกlanได้สะดวกระบบแลนไร้สายแบบ Peer to Peer หรือ ระบบแลนเสมอภาค คือ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบต่างมีศักดิ์ศรีเท่ากัน ทํางานของ ตนเองได้และขอใช้บริการจากเครื่องอื่นได้

 33. ต้องการความสะดวกสบาย
  คือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถทำได้ง่าย โดยที่ไม่ต้องทำการรื้อสายและติดตั้งใหม่
  ต้องการลดค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษา
  คือ ไม่ต้องเสียค่าสายแลนและค่าใช้จ่ายในการเดินสายภายในอาคาร และไม่จำเป็นที่จะต้องหมั่นตรวจตราสายแลนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ตลอดเวลา สะดวกและรวดเร็ว

 34. ระบบแลนไร้สายแบบ Peer to Peer หรือ ระบบแลนเสมอภาค คือ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบต่างมีศักดิ์ศรีเท่ากัน ทํางานของ ตนเองได้และขอใช้บริการจากเครื่องอื่นได้ สามารถใช้งานได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก

 35. ตอบ มีความคล่องตัวสูง ดังนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหน หรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งใด ก็ยังมีการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายตลอดเวลา ตราบใดที่ยังอยู่ในระยะการส่งข้อมูล
  และสามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งสายเคเบิล และไม่รกรุงรังแล้วก็สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลาเครือข่ายไร้สายทำให้องค์กรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถโยกย้ายตำแหน่งการใช้งาน โดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมระหว่างจุดต่อจุด เช่น ระหว่างตึก
  ติดตั้งสายเคเบิล และไม่รกรุงรัง

 36. ตอบ มีคล่องตัวสุง ดังนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปไหน เคลื่อนย้ายคอมฯไปตำแหน่งใดก็ยังมีการเชื่อมต่อกับเคลือข่ายอยู่ตลอดเเวลา ตราบใดที่ยังอยู่ในระยะส่งข้อมูล สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วเพราะไม่ต้องใช้สายเคเบิ้ล สามารถข่ายเครือข่ายได้ง่าย และสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ด้วย

 37. การเชื่อมต่อแบบไร้สายมีบทบาทต่อประเทศเราอย่างมาก
  สำหรับคนที่ต้องการเล่นเน็ต
  ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด นักธุรกิจ นักการขาย หรือประชาชนทุกท่าน ที่ต้องการ
  เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบตลอดเวลา ทุกสถานที่ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะต้องมีระบบ Dial-up,
  สายโทรศัพท์บ้าน, ADSL หรือ Leased Line และแม้กระทั่งการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  ในรูปแบบผ่านทางดาวเทียม

 38. ปัจจุบันนี้ โลกของเราเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน ความต้องการข้อมูลและการบริการต่างๆ มีความจำเป็นสำหรับนักธุรกิจ เทคโนโลยีที่สนองต่อความต้องการเหล่านั้น มีมากมาย เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค เครื่องปาร์ม ได้ถูกนำมาใช้เป็นอย่างมากและ ผู้ที่น่าจะได้ประโยชน์จากการใช้ ระบบเครือข่ายไร้สาย มีมากมายไม่ว่าจะเป็น

  – หมอหรือพยาบาลในโรงพยาบาล เพราะสามารถดึงข้อมูลมารักษาผู้ป่วยได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ที่เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่ายไร้สายได้ทันที

  – นักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็สามารถใช้งานโน็ตบุคเพื่อค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หรือใช้อินเตอร์เน็ท จากสนามหญ้าในมหาลัยได้

  – นักธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ที่ทำงานปกติ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองานยังบริษัทลูกค้า หรือการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตัวไปงานประชุมสัมมนาต่างๆ บุคคลเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรซึ่งอยู่ห่างออกไปหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายจึงน่าจะอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลเหล่านี้ได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปิดให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ตามสนามบินใหญ่ทั่วโลก และนำมาใช้งานแพร่หลายในห้างสรรพสินค้า และโรงแรมต่างๆแล้ว

  ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย

  1. mobility improves productivity & service มีความคล่องตัวสูง ดังนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหน หรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งใด ก็ยังมีการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายตลอดเวลา ตราบใดที่ยังอยู่ในระยะการส่งข้อมูล

  2. installation speed and simplicity สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งสายเคเบิล และไม่รกรุงรัง

  3. installation flexibility สามารถขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย เพราะเพียงแค่มี พีซีการ์ดมาต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊ค หรือพีซี ก็เข้าสู่เครือข่ายได้ทันที

  4. reduced cost- of-ownership ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ที่ผู้ลงทุนต้องลงทุน ซึ่งมีราคาสูง เพราะในระยะยาวแล้ว ระบบเครือข่ายไร้สายไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษา และการขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิมหลายเท่า เนื่องด้วยความง่ายในการติดตั้ง

  5. scalability เครือข่ายไร้สายทำให้องค์กรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถโยกย้ายตำแหน่งการใช้งาน โดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมระหว่างจุดต่อจุด เช่น ระหว่างตึก

  ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไม่มากนัก และมักจำกัดอยู่ในอาคารหลังเดียวหรืออาคารในละแวกเดียวกัน การใช้งานที่น่าสนใจที่สุดของเครือข่ายไร้สายก็คือ ความสะดวกสบายที่ไม่ต้องติดอยู่กับที่ ผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้โดยที่ยังสื่อสารอยู่ในระบบเครือข่าย

 39. กราสื่อสารไร้สายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อนักธุรกิจที่ส่งงานไปต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องนั่งเครื่องไปเองหรอคนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศก็สามารถคุยกับครอบครัวที่ไม่ไดอยู่ด้วยกันได้เช่นกันและที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ตำรวจการสิ่งข้อมูดของผู้ร้ายที่หนีไปต่างประเทศส่งตัวกลับมา

 40. ดีต่อการใช้งานและก็สะดวกสบายมากกว่าทำงานได้ทุกสถานะการเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้โน๊ตบุ๊คทำงานได้โดยไม่ยุ้งยาก และทำได้ทุกที่

 41. การเชื่อมที่การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเครือข่าย เหมือนกับระบบแลน (LAN) มีสายปกติ แตกต่างที่อุปกรณ์ทางกายภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ต้องใช้สายสัญญาณแต่อย่างใด โดยการใช้งานเครือข่ายไร้สายสามารถใช้บริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เหมือนเครือข่ายมีสายได้ปกติ เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้นๆ จะปิดบริการบางบริการเพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายได้เช่นกัน ซึ่งการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายช่วยให้การเชื่อมต่อง่ายขึ้น ประหยัดค่าสายสัญญาณ และใช้งานได้ทุกที่ที่สัญญาณเครือข่ายไร้สายไปถึง…เรียบง่าย มีความสะดวกสบาย มีข้อมูลมากมาย

 42. 1. mobility improves productivity & service มีความคล่องตัวสูง ดังนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหน หรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งใด ก็ยังมีการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายตลอดเวลา ตราบใดที่ยังอยู่ในระยะการส่งข้อมูล
  2. installation speed and simplicity สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งสายเคเบิล และไม่รกรุงรัง
  3. installation flexibility สามารถขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย เพราะเพียงแค่มี พีซีการ์ดมาต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊ค หรือพีซี ก็เข้าสู่เครือข่ายได้ทันที
  4. reduced cost- of-ownership ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ที่ผู้ลงทุนต้องลงทุน ซึ่งมีราคาสูง เพราะในระยะยาวแล้ว ระบบเครือข่ายไร้สายไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษา และการขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิมหลายเท่า เนื่องด้วยความง่ายในการติดตั้ง
  5. scalability เครือข่ายไร้สายทำให้องค์กรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถโยกย้ายตำแหน่งการใช้งาน โดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมระหว่างจุดต่อจุด เช่น ระหว่างตึก

 43. การเชื่อมต่อแบบไร้สายมีความสำคัญต่อการติดต่ดสื่อสารต่างๆ ทำให้สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเก็บรักษา ในปัจจุบันนี้ก็เริ่มหันมาใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายมากขึ้นและมีมากขึ้นเรื่อยๆ การเชื่อมต่อแบบไร้สายทำให้ระบบทำงานได้ตลอดเวลา ช่วยให้บริษัทไม่ต้องรับผลกระทบจากการที่สายเคเบิลหาย เสียหาย และทรุดโทรม อีกทั้งยังสามารถปรับขยายขนาดและจัดการเพื่อรองรับการเติบโตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถขยายจุดเชื่อมต่อเข้าสู่ LAN แบบไร้สายได้ง่ายโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินสายและติดตั้งสายใหม่
  การเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือไวเลสเป็นระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายภายในโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุในการเชื่อมต่อหรือสื่อสารกัน การเชื่อมต่อแลนไร้สายมีทั้งแบบเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน และเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)
  ไวเลส (Wireless) คือ ไม่มีสาย ลองนึกภาพถึงแลนปกติที่เชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับสวิตซ์ (Switch) หรือฮับ (Hub) ด้วยสายสัญญาณที่เรียกว่า สาย UTP แต่ไวเลส คือการเชื่อมต่อที่ไม่มีมีสายแลนนั่นเอง

 44. การเชื่อมต่อเเบบไร้สายนี้เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการสื่อสารต่างๆมากเพราะการเชื่อมต่อเเบบไร้สายนั้นจะสะดวกเเละง่ายต่อการเก็บรักษามาก
  หรือทำให้สังคมมีการพัฒนามากขึ้เเละทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยีเพิมมากขึ้น
  ประหยัดเวลาและแรงงานของเจ้าหน้าที่แผนกไอที

  ความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญ และด้วยเครือข่ายไร้สายนี้เอง คุณจึงประหยัดเวลาในการติดตั้งสายทั่วทั้งสำนักงานของคุณ อีกทั้งยังประหยัดแรงงานทรัพยากรบุคคลเนื่องจากไม่ต้องติดตั้งจุดเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ LAN เพราะการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะดำเนินการเองโดยอัตโนมัติในระหว่างเครือข่าย ค่าติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ย้ายและติดตั้งใหม่ได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก

  แลนไร้สายหรือ ไวเลสแลน (Wireless LAN, WLAN) คือระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายภายในพื้นที่แบบไร้สาย โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุในการเชื่อมต่อหรือสื่อสารกัน การเชื่อมต่อแลนไร้สายมีทั้งแบบเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน และเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)

 45. ในปัจจุบันได้มีการเริ่มใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายมากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกันเองระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ซึ่งระยะทางในการเชื่อมต่อก็ไม่ไกลมากนักประมาณไม่เกิน 100 เมตรและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเองก็ตัวไม่ใหญ่มากนัก จากรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายนั้นโดยมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณใช้เทคโนโลยีแบบ Wi-Fi ซึ่งสามารถให้บริการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ได้ปริมาณหนึ่ง โดยทั่วไปในปัจจุบันจะเป็น Notebook กับ PDA ที่มักจะใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายมากกว่า Personal Computer เพราะว่า Notebook กับ PDA เหล่านี้ทางบริษัทผู้ผลิตเองจะติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณมาให้แล้ว การเชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นจะไม่ต้องมีการกำหนด IP Address เพราะระบบจะทำการจัดสรรให้เอง ซึ่งก็เป็นข้อดีของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

 46. มีผลต่อทุกด้านค่ะเพราะว่า การสือสารแบบไร้สาย ไม่ค่อยข้างที่จะต่างจากการมีสย และที่น่าสนใจคือสามารถนำไปไหนมาไหนได้ค่ะ

 47. สังคมไทยในปัจจุบันนี้มีการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยสดวกในการติดต่อสื่อสาร ในการใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายยิ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสะดวกในการใช้งานรวดเร็ว

 48. การเชื่อมต่อเเบบไร้สายนี้เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการสื่อสารต่างๆ เพราะการเชื่อมต่อเเบบไร้สายนั้นจะสะดวกเเละง่ายต่อการเก็บรักษามาก โดยการใช้งานเครือข่ายไร้สายสามารถใช้บริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เหมือนเครือข่ายมีสายได้ปกติ เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้นๆ จะปิดบริการบางบริการเพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายได้เช่นกัน ซึ่งการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายช่วยให้การเชื่อมต่อง่ายขึ้น ประหยัดค่าสายสัญญาณ และใช้งานได้ทุกที่ที่สัญญาณเครือข่ายไร้สายไปถึง…เรียบง่าย มีความสะดวกสบาย มีข้อมูลมากมาย

 49. ในปัจจุบันได้มีการเริ่มใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายมากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกันเองระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ซึ่งระยะทางในการเชื่อมต่อก็ไม่ไกลมากนักประมาณไม่เกิน 100 เมตรและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเองก็ตัวไม่ใหญ่มากนัก จากรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายนั้นโดยมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณใช้เทคโนโลยีแบบ Wi-Fi ซึ่งสามารถให้บริการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ได้ปริมาณหนึ่ง โดยทั่วไปในปัจจุบันจะเป็น Notebook กับ PDA ที่มักจะใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายมากกว่า Personal Computer เพราะว่า Notebook กับ PDA เหล่านี้ทางบริษัทผู้ผลิตเองจะติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณมาให้แล้ว การเชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นจะไม่ต้องมีการกำหนด IP Address เพราะระบบจะทำการจัดสรรให้เอง ซึ่งก็เป็นข้อดีของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เพราะถ้าเครื่องใดออกจากระบบไปแล้ว ถ้าเมื่อเครื่องใหม่มาเชื่อมต่อกับระบบ IP Address ก็จะถูกนำไปให้กับเครื่องใหม่ที่เข้ามาเชื่อมต่อ นอกจากตามองค์กรต่างๆแล้ว ตามที่พักอาศัยประเภท คอนโดนิเนียม หรือ หอพัก ต่างๆ ก็เริ่มมีการให้บริการการเชื่อมต่อแบบไร้สายมากขึ้น อาคารเหล่านั้นมักจะมีจุดกระจายสัญญาณตามชั้นต่างๆหรือจุดต่างๆที่เหมาะสมกับอาคารนั้น แล้วก็ให้บริการกับผู้พักอาศัยภายในอาคาร ในด้านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆนั้นเครื่อข่ายได้ให้บริการในระยะทาง 3-8 กิโลเมตรซึ่งยังอยู่ในช่วงการให้บริการเชื่อมต่อกับระบบเครื่อข่าย แต่ในด้านความเร็วในการรับส่งนั้นจะอยู่ในระหว่าง 10-130 Kbps ยุค 2-2.5G และระดับสูงสุดที่ 300-500 Kbps ในยุค 3G

 50. มีผลต่อสังคมและประเทศชาติเพราะ การสื่อสารแบบไร้สาย เป็นการสื่อสารแบบใหม่ ที่กำลังนิยมกันมากในโลกปัจุบัน
  และสามารสพบพาสะดวก และไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรมากมาย และยังง่ายในการสื่อสารระยะไกล ข้ามประเทศได้อีกด้วย
  และการใช้การสื่อสารแบบไร้สาย สามารถใช้ที่ไหนก็ได้

 51. ฉันคิดว่ากาสื่อสารแบบไร้สายจะดีกว่า เพราะสะดวกในการพบพาและทำงานง่ายในสถานณ์ที่ยากๆ ไปไหนมาไหนง่ายต่อการเก็บรักษา

  ระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการสื่อสารแบบไม่ใช้สาย โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ RF และ คลื่นอินฟราเรด ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ผ่านอากาศ, ทะลุกำแพง, เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยปราศจากความต้องการของการเดินสาย นอกจากนั้นระบบเครือข่ายไร้สายก็ยังมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกับระบบ LAN แบบใช้สาย

 52. ปัจจุบันนี้โลกของเราเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีต่างต่าง เช่นโทรศัพท์มือถือ

 53. มีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศชาติคือความสะดวกสบายรวดเร็วทันใจเพราะมีความเคลื่อนตัวสูงและไม่ต้องมีสายรกรุงรังง่ายต่อการพกพาและยังสามารถสือสารกับคนอื่นๆได้ง่ายทำให้เรามีเพื่อนเยอะอีกทั้งเทคโนโลยีที่กว้างไกลไปทั่วโลกทำให้สามรถสื่อสารทำธุรกิจกับชาวต่างประเทศได้

 54. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมีความสำคัญทางสังคมหรือประเทศชาติได้โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายสามารติดตั้งได้เร็วและง่ายสะดวกสบายและเครือข่ายไร้สายสามารปรับขนาดและความเหมาะสมได้ไม่ยากเครือข่ายไร้สายยังสามารเคลื่อย้ายคอมไปที่ไหนก็ได้และสัญญาณข้อมูลได้เหมือนเดิม

 55. มีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศชาติคือความสะดวกสบายรวดเร็วทันใจเพราะมีความเคลื่อนตัวสูงและไม่ต้องมีสายรกรุงรังง่ายต่อการพกพาและยังสามารถสือสารกับคนอื่นๆได้ง่ายทำให้เรามีเพื่อนเยอะอีกทั้งเทคโนโลยีที่กว้างไกลไปทั่วโลกทำให้สามรถสื่อสารทำธุรกิจกับชาวต่างประเทศได้

  เมื่อกี้ไม่ได้ใส่ห้อง เลขที่

 56. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย มีบทบาทและความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติในหลากหลายด้าน เช่น ในด้านการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการค้นคว้าข้อมูล ทำให้มีความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปเรียนถึงในโรงเรียน สามารถเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ และในด้านการค้าขายทำให้ผู้ขายขายสินค้าได้ง่ายขึ้น สะดวกทั้งผู้ขายและซื้อ สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ในทุกที่และทุกเวลา การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างหาที่เปรียบมิได้

 57. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมีความสำคัญทางสังคมหรือประเทศชาติได้โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายสามารติดตั้งได้เร็วและง่ายสะดวกสบายและเครือข่ายไร้สายสามารปรับขนาดและความเหมาะสมได้ไม่ยากเครือข่ายไร้สายยังสามารเคลื่อย้ายคอมไปที่ไหนก็ได้และสัญญาณข้อมูลได้เหมือนเดิม

  มีบทบาททางด้านสังคมด้านประเทศชาติและยังมีบทบาทกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ลองคิดดูสิว่า ถ้าทีมขายของบริษัทสามารถใช้โน้ตบุ๊คเข้าสู่ระบบข้อมูลที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาได้ในทันที และสามารถสรุปข้อตกลงทางธุรกิจได้แบบฉับพลันก่อนคู่แข่ง หรือพนักงานภาคสนามสามารถสรุปงานเสร็จในขณะที่อยู่ในภาคสนามและสามารถไปปฏิบัติงานภาคสนามต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

 58. ต้องการความสะดวกสบาย เรียบง่าย
  คือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในสำนักงานหรือต้องการย้ายสถานที่ทำงาน (โต๊ะ) ก็สามารถทำได้ง่าย โดยที่ไม่ต้องทำการรื้อสายและติดตั้งใหม่
  ต้องการลดค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษา
  คือ ไม่ต้องเสียค่าสายแลนและค่าใช้จ่ายในการเดินสายภายในอาคาร

 59. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมีความสำคัญคือ
  การที่มันไม่ต้องใช้สายทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทำได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบ LAN แบบใช้สาย ที่ต้องใช้เวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถพกพาได้สะดวกมีความคล่องตัวสูงสามารถขยายเครือข่ายได้เพราะใช้เพียงพีซีการ์ดต่อเข้ากั โน๊ตบุ๊ค หรือพีซี ก็สามารถเข้าสูเครือข่ายได้ทันที และอีกอย่างก็คือ ลดค่าใช้จ่ายเพราะในระยะยาวเครือข่ายไม่จำเป็ต้องเสียค่าบำรุงรักษา และขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิมมีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศชาติคือความสะดวกสบายรวดเร็วทันใจเพราะมีความเคลื่อนตัวสูงและไม่ต้องมีสายรกรุงรังง่ายต่อการพกพาและยังสามารถสือสารกับคนอื่นๆได้ง่ายทำให้เรามีเพื่อนเยอะอีกทั้งเทคโนโลยีที่กว้างไกลไปทั่วโลกทำให้สามรถสื่อสารทำธุรกิจกับชาวต่างประเทศได้
  แล้วก็ให้บริการกับผู้พักอาศัยภายในอาคาร ในด้านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆนั้นเครื่อข่ายได้ให้บริการในระยะทาง 3-8 กิโลเมตรซึ่งยังอยู่ในช่วงการให้บริการเชื่อมต่อกับระบบเครื่อข่าย แต่ในด้านความเร็วในการรับส่งนั้นจะอยู่ในระหว่าง 10-130 Kbps ยุค 2-2.5G และระดับสูงสุดที่ 300-500 Kbps ในยุค 3G

 60. GPRS (General Packet Radio Service) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้โทรศัพท์มือถือสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง และสามารถส่งข้อมูลได้ในรูปแบบของมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ภาพกราฟิก เสียง และวีดิโอ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลด้วยโทรศัพท์ที่สนับสนุน GPRS อยู่ที่ 40 kbps ซึ่งใกล้เคียงกับโมเด็มมาตรฐานซึ่งมีความเร็ว 56 kbps อัตราค่าใช้บริการคิดตามปริมาณข้อมูลที่รับ-ส่ง ตามจริง ดังนั้นจึงทำให้ประหยัดกว่าการใช้ WAP และยังสื่อสารได้รวดเร็วขึ้นด้วย

 61. การเชื่อมต่อแบบไร้สายมีความสำคัญต่อการติดต่ดสื่อสารต่างๆ ทำให้สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเก็บรักษา ค้นหาข้อมูลง่ายขึ้น ติดต่อกันได้ง่ายขึ้น

 62. ปัจจุบันการเชื่อมต่อแบบไร้สายนี้เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการสื่อสารต่างๆมาก เพราะโลกของเราเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และปัจจุบันมนุษย์เราชอบความสะดวกสบาย ถ้ามีการติดต่อสื่อสารแบบWireless LANนี้ ก็มีบทบาทและความสำคัญต่อสังคมและประเทศช่าติมาก

 63. ความสำคัญการเชื่อมต่อแบบไร้สายสามารถการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายสามารติดตั้งได้เร็วและง่ายสะดวกสบายและเครือข่ายไร้สายสามารปรับขนาดและความเหมาะสมได้ไม่ยากเครือข่ายไร้สายยังสามารเคลื่อย้ายคอมไปที่ไหนก็ได้และสัญญาณข้อมูลได้เหมือนเดิม
  มีบทบาททางด้านสังคมด้านประเทศชาติและยังมีบทบาทกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ลองคิดดูสิว่า ถ้าทีมขายของบริษัทสามารถใช้โน้ตบุ๊คเข้าสู่ระบบข้อมูลที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาได้ในทันที และสามารถสรุปข้อตกลงทางธุรกิจได้แบบฉับพลันก่อนคู่แข่ง หรือพนักงานภาคสนามสามารถสรุปงานเสร็จในขณะที่อยู่ในภาคสนามและสามารถไปปฏิบัติงานภาคสนามต่อไปได้อย่างรวดเร็ว พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการเดินทาง ลูกค้าและซัพพลายเออร์ ก็ไม่ต้องเชื่อมต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อกับทีมขาย และที่สำคัญ ทีมขายสามารถรับใบสั่งซื้อและรับสินค้าที่สั่งไว้ได้ทุกเวลา รวดเร็วกว่าคู่แข่ง และมีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศชาติ

 64. นักเรียนคิดว่า “การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย” มีบทบาทและความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร

 65. การเชื่อมต่อเเบบไร้สายนี้เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการสื่อสารต่างๆมากเพราะการเชื่อมต่อเเบบไร้สายนั้นจะสะดวกเเละง่ายต่อการเก็บรักษามาก
  หรือทำให้สังคมมีการพัฒนามากขึ้เเละทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยีเพิมมากขึ้น
  ประหยัดเวลาและแรงงานของเจ้าหน้าที่แผนกไอที

 66. ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LANs) เกิดขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1971 บนเกาะฮาวาย โดยโปรเจกต์ ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาย ที่ชื่อว่า “ALOHNET”

 67. ในระบบเครือข่าย โทโปโลยีแบบ BUS นับว่าเป็นแบบโทโปโลยีที่ได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุดมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เหตุผลอย่างหนึ่งก็คือสามารถติดตั้งระบบ ดูแลรักษา และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ง่าย ไม่ต้องใช้เทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้อน ลักษณะการทำงานของเครือข่ายโทโปโลยีแบบ BUS คืออุปกรณ์ทุกชิ้นหรือโหนดทุกโหนด ในเครือข่ายจะต้องเชื่อมโยงเข้ากับสายสื่อสารหลัก ที่เรียกว่า “บัส” (BUS) เมื่อโหนดหนึ่งต้องการจะส่งข้อมูลไปให้ยังอีกโหนด หนึ่งภายในเครือข่าย ข้อมูลจากโหนดผู้ส่ง จะถูกส่งเข้าสู่สายบัส ในรูปของแพ็กเกจ ซึ่งแต่ละแพ็กเกจจะประกอบด้วยตำแหน่งของ ผู้ส่งและผู้รับ และข้อมูล การสื่อสารภายในสายบัส จะเป็นแบบ 2 ทิศทางแยกไปยังปลายทั้ง 2 ด้านของบัส โดยตรงปลายทั้ง 2 ด้านของบัสจะมีเทอร์มิเนเตอร์ (Terminator) ทำหน้าที่ดูดกลืนสัญญาณ เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้อมูลนั้นสะท้อนกลับ เข้ามายังบัสอีก เป็นการป้องกันการชนกันของสัญญาณ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เดินทางอยู่บนบัส สัญญาณข้อมูลจากโหนดผู้ส่ง เมื่อเข้าสู่บัสจะไหลผ่านไปยังปลายทั้ง 2 ข้างของบัส แต่ละโหนดที่เชื่อมต่อเข้ากับบัส จะคอยตรวจดูว่าตำแหน่งปลายทาง ที่มากับแพ็กเกจข้อมูลนั้น ตรงกับตำแหน่งของตนหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะรับข้อมูลนั้นเข้ามาสู่โหนดตน แต่ถ้าไม่ใช่ ก็จะปล่อยให้สัญญาณข้อมูลนั้นผ่านไป จะเห็นว่าทุก ๆ โหนดภายในเครือข่ายแบบ BUS นั้นสามารถรับรู้สัญญาณข้อมูลได้ แต่จะมีเพียงโหนดปลายทางเพียงโหนดเดียวเท่านั้น ที่จะรับข้อมูลนั้นไปได้

 68. กราสื่อสารไร้สายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อนักธุรกิจที่ส่งงานไปต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องนั่งเครื่องไปเองหรอคนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศก็สามารถคุยกับครอบครัวที่ไม่ไดอยู่ด้วยกันได้เช่นกันและที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ตำรวจการสิ่งข้อมูดของผู้ร้ายที่หนีไปต่างประเทศส่งตัวกลับมา

  ตอบกลับ

 69. ผมว่าระบบแลนไร้สายแบบ Peer to Peer หรือ ระบบแลนเสมอภาค คือ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบต่างมีศักดิ์ศรีเท่ากัน ทํางานของ ตนเอง คร๊าบ

 70. การเชื่อมต่อแบบไร้สายมีบทบาทต่อประเทศเราอย่างมาก
  สำหรับคนที่ต้องการเล่นเน็ต
  ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด นักธุรกิจ นักการขาย หรือประชาชนทุกท่าน ที่ต้องการ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบตลอดเวลา ทุกสถานที่ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะต้องมีระบบ Dial-up, สายโทรศัพท์บ้าน, ADSL หรือ Leased Line และแม้กระทั่งการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบผ่านทางดาวเทียม

 71. ดีต่อการใช้งานและก็สะดวกสบายมากกว่าทำงานได้ทุกสถานะการเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา

 72. คือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก้เล่นได้สะดวกและไม่ยุ้งยากต้องการย้าย

  คือ ไม่ต้องเสียค่าสายแลนและค่าใช้จ่ายในการเดินสาย และไม่จำเป็นที่จะต้องหมั่นตรวจตราสายแลนตลอดเวลา

  คือ นักศึกษาก็สามารถใช้งานโน็ตบุคเพื่อค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หรือใช้อินเตอร์เน็ท จากสนามหญ้าในมหาลัยได้

 73. ปัจจุบันนี้โลกของเราเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีต่างต่าง เช่นโทรศัพท์มือถือ

 74. ระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN = Wireless Local Area Network) คือ ระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีความคล่องตัวมาก ซึ่งอาจจะนำมาใช้ทดแทนหรือเพิ่มต่อกับระบบเครือข่ายแลนใช้สายแบบดั้งเดิม โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ RF และ คลื่นอินฟราเรด ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ผ่านอากาศ, ทะลุกำแพง, เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: